De initiatiefnemers hebben de ambitie om de kennisfunctie van de Retailagenda met praktijkgericht onderzoek in te vullen. Nadruk ligt op samenwerking en kennisdeling tussen lectoraten, brancheorganisaties en de retailsector. Zo hopen zij een impactvolle bijdrage te leveren aan de noodzakelijke innovatie van de retailsector.

Aanleiding platform

Door ontwikkelingen in technologie, duurzame, sociaal-culturele en demografische trends, staan veel winkeliers voor belangrijke uitdagingen. Innovatie is daarom noodzakelijk, stellen de initiatiefnemers. Binnen veel hogescholen is retailinnovatie een belangrijk onderzoeksthema. Jesse weltevreden, lector Digital Commerce van de Hogeschool van Amsterdam: ‘Praktijkgericht onderzoek naar retailinnovatie door hogescholen kan winkeliers belangrijke inzichten opleveren die hen helpen te innoveren. Onderzoek op hogescholen heeft vaak een lokale of regionale focus en geniet (inter)nationaal nog weinig bekendheid. Met dit platform willen wij onze kennis en expertise bundelen en beter ontsluiten voor de sector.' Binnen het platform wordt onder meer onderzoek gedaan naar vitaliteit van winkelgebieden, instore technologie, e-commerce en duurzaamheid. 

Subsidie

De initiatiefnemers hebben een subsidie ontvangen van de Stichting Innovatie Alliantie om het platform de komende twee jaar te ontwikkelen. Activiteiten van het platform zijn onder meer de uitbreiding van het netwerk van deelnemende kennisinstellingen, de ontwikkeling van een online kennisportal en een gezamenlijk onderzoeksprogramma dat aansluit op de Retail Innovatie Agenda en het landelijke onderzoeksprogramma Shopping Tomorrow. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd voor onderzoekers van hogescholen om kennisuitwisseling te bevorderen.

Paul Rutten, lector Creative Business, Hogeschool van Rotterdam: ‘Via dit platform willen wij een duurzame samenwerking realiseren op het gebied van praktijkgericht onderzoek naar retailinnovatie tussen kennisinstellingen en het werkveld die de looptijd van de subsidie overstijgt.’ De initiatiefnemers Initiatiefnemers van het platform zijn de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, Saxion, NHTV Breda, TMO Fashion Business School en de Technische Universiteit Eindhoven. Ook wordt het platform ondersteund door praktijkpartners als Shopping Tomorrow, Thuiswinkel.org, INretail, Platform de Nieuwe Winkelstraat en de E-commerce foundation.