Op 2 november tijdens het BT Event in Lelystad wordt de winnaar bekendgemaakt. De winnaar in elke categorie wordt bepaald via een stemming. Stemmen kan nu en hier.

‘Het is mooi om te zien dat zoveel werklocaties en regio’s al bezig zijn met de circulaire economie en dit nadrukkelijk zien als versterking van het vestigingsklimaat’, zegt Cees-Jan Pen, lector bij Fontys Hogescholen en juryvoorzitter. ‘Wij zijn blij dat er uit de vele goede initiatieven in het land ook zeer goede inzendingen zijn binnengekomen. Alle genomineerden kunnen concrete resultaten koppelen aan een goed doordacht beleid. Wil je een sterke economie bouwen op de lange termijn dan is de omschakeling naar de circulaire economie in onze ogen een must. Economie en duurzaamheid versterken elkaar.’

Genomineerden circulaire werklocatie

De genomineerden in de categorie 'circulaire werklocatie' zijn divers in omvang en insteek. De Blokhuispoort aan de rand van het oude centrum van Leeuwarden is een voorbeeld van levensduurverlenging, waarbij een oude gevangenis na jaren van leegstand wordt omgeturnd tot een creatieve broedplaats. Park 20|20 in de gemeente Haarlemmermeer is een circulair bedrijvenpark dat een duurzaam, energiezuinig en aangenaam werkklimaat voor ondernemer en werknemer centraal stelt. Plug-in-City kiest de jury vanwege het uitdagende concept waarin zeecontainers worden ingezet op stukken braakliggend terrein in Eindhoven om een proeftuin op het gebied van de circulaire economie te ontwikkelen.

De uitgebreide jurybeschrijving per nominatie leest u hier in dit stemformulier.

Genomineerden circulaire gemeente/regio

In de categorie 'circulaire gemeente/regio' liggen de verschillen dicht bij elkaar. De inzendingen stellen allen hoge ambities en zijn in staat netwerken aan te spreken en te mobiliseren. Circulair Friesland weet heel goed de hele provincie te mobiliseren en grijpt de circulaire economie aan om de economie te versterken. Gemeente Venlo wordt geprezen vanwege het uitgestippelde beleid dat al jaren geleden is ingezet en waar nu de vruchten van worden geplukt. De circulaire gedachte is stevig verankerd in beleid en keuzes die daaruit voortvloeien. Hetzelfde geldt voor gemeente Haarlemmermeer die haar stevige ambities consequent meeneemt in aanbestedingen en ook op basis daarvan keuzes durft te maken.

De uitgebreide jurybeschrijving per nominatie leest u hier in dit stemformulier.

Breng nu je stem uit

De afgelopen maanden hebben de juryleden (Cees-Jan Pen, Fontys Hogescholen; Ton Bastein, TNO; Gerard Roemers, Metabolic; Christiaan Kuipers, Urgenda en Bert Krikke, 4thecity) gezocht naar voorbeeldprojecten op het gebied van de circulaire economie. Uit de inzendingen die daarop volgden, is een selectie gemaakt op basis van vooraf vastgestelde criteria als circulariteit in visie en organisatie, omgang met faciliteiten, energie en afval, en gezondheid. Lees de volledige lijst met genomineerden en criteria hier. Op 2 november worden tijdens het BT Event op Lelystad Airport de winnaars bekendgemaakt. Stemmen op uw favoriet kan via deze link: https://kennislab.typeform.com/to/mSN5ab.

Invulling geven aan de circulaire economie

ABN AMRO is als hoofdsponsor aan de ABN AMRO Circular Economy Awards verbonden. De Circular Economy Awards zijn een jaarlijkse verkiezing van de beste Nederlandse initiatieven op het gebied van de circulaire economie. ABN AMRO beschouwt de circulaire economie als een belangrijke ontwikkeling voor haar eigen bedrijfsvoering. Circulaire oplossingen kunnen een significante rol spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De Circular Economy Awards maken zichtbaar hoe bedrijven en regio’s hier op een succesvolle manier invulling aan geven. Zo volgt ABN AMRO de ontwikkelingen binnen de circulaire economie op de voet. ABN AMRO wil bijdragen aan een duurzame samenleving door onder meer de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland te versnellen. Zij heeft haar duurzame ambities vastgelegd in Missie 2030, waarin ABN AMRO zich ten doel heeft gesteld dat al het vastgoed in haar portefeuille in 2030 gemiddeld over energielabel A beschikt.