Uiteindelijk moeten alle Utrechtse woningen, net als alle andere in Nederland - voor 2050 uitstootvrij zijn om te voldoen aan het wereldwijde klimaatakkoord van Parijs.

Voor Overvecht-Noord betekent dit dat de wijk grondig wordt gerenoveerd. De woningen, grotendeels flats uit de jaren zestig, worden geïsoleerd en energieneutraal gemaakt. Wellicht komen er zonnecellen in de gevels en windturbines op het dak. In een flat in Overvecht worden nu dat soort opties bestudeerd.

Signaal afgeven

De gemeente, de corporaties, netbeheerder Stedin en energiebedrijf Eneco praatten al een jaar over de ombouw, maar treden nu naar buiten om de bewoners te informeren. Daarnaast is het het signaal aan marktpartijen dat er een groot project op stapel staat.

'Het jaar 2050 is nog ver weg, maar het vereist een geweldige operatie', aldus verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk van Utrecht. 'Voor onze stad betekent het dat we tot die tijd gemiddeld 25 woningen per werkdag moeten ombouwen naar gasloos en klimaatneutraal.'

Regeerakkoord

Eind vorig jaar kondigde demissionair minister Kamp in de Energieagendaaan dat Nederland in 2050 van het gas af moet zijn. In het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord zet ook het nieuwe kabinet in op de ombouw van bestaande woningen naar gasloze alternatieven. Daarnaast moet het grootste deel van de nieuwbouwwoningen aan het eind van de kabinetsperiode gasloos zijn.

In Utrecht is de wijk Overvecht-Noord volgens de partijen een logische eerste stap. Zo is het gasnet in de wijk aan vervanging toe en dat ziet netbeheerder Stedin als het moment op een andere energiebron en -infrastructuur over te stappen. Een nieuw gasnet is immers kapitaalvernietiging als het niet over de volle levensduur gebruikt zal worden.

Industrialisatie nodig

In het begin zullen de kosten van de ombouw nog relatief hoog zijn. 'Maar de verwachting is dat de ombouw door industrialisatie bij bouwers en installateurs steeds goedkoper wordt', aldus Spencer Schols, manager Vadstgoed en Ontwikkeling bij corporatie Bo-Ex. 'Uiteindelijk verwachten we dat de ombouw van woningen grotendeels uit het reguliere onderhoudsbudget gefinancierd kan worden.'

Het stimuleren van industrialisatie is een van de redenen om de ombouw van de hele wijk aan te kondigen zodat massaproductie kan gaan lonen.