Almere wil groeien van een garden city naar een green city. Het ‘groene’ stadsbeheer is gebaseerd op thema’s als energie, mobiliteit, circulair, klimaatadaptatie, biodiversiteit, eetbaar. ‘De duurzaamheidsbeweging binnen het Stadsbeheer is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen’, zo laat de gids zien. Ook bij aanbestedingen wil Almere zijn groene doelen dichterbij halen, door principes als duurzaamheid, energieneutraal, circulaire economie en ‘sociale return’ zwaar mee te wegen. De groene ambities spatten ervan af.

‘Stad Zonder Afval’

De stadsreiniging in Almere gaat voor een stad zonder afval in 2020. ´De campagne ‘Almere Stad Zonder Afval’ richt zich op bewoners en bedrijven om hen beter afval te laten scheiden. Daarnaast stimuleert de campagne het circulaire denken. Als we onze grondstoffen goed scheiden, kunnen we materialen ons leven lang blijven hergebruiken.’

‘Upcyclecentrum’

Op het gebied van afvalrecycling bouwt de stad een nieuwe zogeheten ‘upcyclecentrum’, het enige in zijn soort in Europa. Dit centrum moet het vliegwiel vormen voor de circulaire economie waarbij grondstoffen optimaal worden hergebruikt. ‘Het centrum heeft meer weg van een winkelcentrum waar je als inwoner je materialen brengt en waar je vervolgens producten kunt krijgen die uit afval ontworpen zijn. Start up-bedrijven maken deze producten in speciaal daarvoor ingerichte atelierruimtes.’

Floriade als mijlpaal

Belangrijke mijlpaal bij de verdere vergroening is de Floriade, die in 2022 in Almere plaatsvindt. ‘Door het binnenhalen van de Floriade in 2022 werken we nu ook samen met de Nederlandse tuinbouwsector aan de ontwikkeling van Almere. In het bidbook van de Floriade staan de uitgangspunten voor zowel de tentoonstelling als de wijk die na 2022 aan het Weerwater wordt gebouwd. Zo gaan we stap voor stap van Garden City naar Green City.

Impuls in werkgelegenheid

Duurzaamheid en vergroening is de inzet van alle onderdelen van stadsbeheer, laat het inspiratieboek zien. Zo streeft het ingenieursbureau van de gemeente naar 24% lokale werkgelegenheid bij het Growing Green stadsbeheer, 57% groengebied per wijk en maximaal 100 megajoule energieverbruik per bewoner. De stad wil volledig over op led-verlichting, 40% van de energie zelf opwekken en elektrische laadpalen in de hele stad aanleggen.

Inspiratieboek Growing Green Stadsbeheer

Download hier: Inspiratieboek Growing Green Stadsbeheer Almere, uitgave gemeente Almere, augustus 2017 ‘Voorbeelden die altijd een combinatie zijn van een duurzame drijfveer, een inhoudelijk idee en mensen die het verschil willen maken.’