Volgens de corporaties is het “onvermijdelijk” dat buiten de metropoolregio gebouwd moet gaan worden om de vraag uit de metropool te stillen

Corporaties MRA willen bouwen in Flevopolder

De corporaties uit de metropoolregio Amsterdam (MRA) dringen erop aan dat er meer huizen buiten de metropoolregio gebouwd worden, zoals in Flevoland, om de overstelpende vraag uit Groot Amsterdam te stillen. Daarnaast vragen ze om het aanwijzen van een bouwregisseur. Dat schrijft Cobouw vandaag.

De corporaties hebben zich in een manifest gericht aan Provinciale Staten van Noord-Holland. Volgens de corporaties is het 'onvermijdelijk' dat buiten de metropoolregio gebouwd moet gaan worden om de vraag uit de metropool te stillen. Behalve in Noord-Holland zo dat kunnen in Flevoland.

De claim is opmerkelijk in het licht van de boodschap van gedeputeerde Joke Geldhof (Noord-Holland), die op Stadszaken meermaals herhaald heeft dat er in de metropooregio voldoende locaties beschikbaar zijn.

De corporaties betwisten dat. Daar waar al plekken zijn aangewezen, moet nog veel werk verricht worden, stellen ze. Behalve het bouwrijp maken van locaties hebben de corporaties ook zorgen over de capaciteit voor de ruimtelijke ordening, de gronduitgifte, de vergunningverlening en de werken in de openbare ruimte. Bovendien is volgens de corporaties lang niet overal voldoende capaciteit en middelen om de locaties daadwerkelijk te ontwikkelen.

Regisseur

De corporaties willen dat er een regisseur wordt aangewezen, die ervoor zorgt dat het bouwtempo wordt opgeschroefd en daarna op peil wordt gehouden. Een bestuurder van de Metropool Regio Amsterdam of van de provincie Noord-Holland zou deze taak op zich moeten nemen.

(bron: Cobouw.nl)

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen