Als architect van het nieuwe stadhuis en supervisor van het programma Inverdan heeft hij de afgelopen vijftien jaar een belangrijk stempel gedrukt op de succesvolle vernieuwing van het stadshart van Zaandam. 

De Erepenning der gemeente Zaanstad kan door het college van B&W worden toegekend aan personen, bedrijven en instellingen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd voor de gemeente Zaanstad. In het geval van Soeters is daarvan absoluut sprake, aldus het college in de toelichting op het besluit.

“Soeters heeft Zaanstad voor altijd op de kaart gezet, nationaal en internationaal. Wat bijzonder is aan Soeters’ inzet en energie, is dat hij (of het nou gaat om een aanpassing van groot formaat of kleine aanpassingen in de ruimte) – indien nodig – zijn potlood trekt en initiatiefnemers/architecten op weg helpt. Om een voorbeeld te noemen: kopers van een zelfbouwkavel die nog nooit een huis hebben gebouwd, wijst hij op het licht, of het uitzicht waar ze geen rekening mee hebben gehouden. Na al die jaren stuurt hij nog steeds op blijvende kwaliteit, zonder de functie uit het oog te verliezen. Plannen worden altijd beter. Hij is zeer benaderbaar en toegankelijk. Ook schroomt hij niet om het gesprek aan te gaan met tegenstanders van de plannen van Inverdan. Hij entameert ontwikkelingen waar hij kansen ziet, benadert en zet actief in op zijn netwerk, haalt investeerders naar ons centrum en is een groot promotor van onze stad.”

Erepenning goede aanvulling op erkenningsbeleid

Met de uitreiking van de Erepenning aan Soeters wil het college een traditie in ere herstellen. De gemeentelijke Erepenning is lange tijd niet meer uitgereikt, maar vormt volgens het college een goede aanvulling op het huidige erkenningsbeleid.

De gemeente Zaanstad vindt het belangrijk om haar waardering uit te spreken voor personen en bedrijven of instellingen die zich inzetten voor anderen en/of de stad. Om die reden heeft de gemeente een verordening voor het waarderen van vrijwilligers. Daarnaast is de afgelopen jaren veel tijd en aandacht gestoken in het stimuleren van aanvragen van Koninklijke Onderscheidingen (landelijk decoratiebeleid). Het lokale decoratiebeleid stond vooral in het teken van het waarderen van sportkampioenen en helden.

De Erepenning van Zaanstad geeft de mogelijkheid om specifiek de gemeentelijke waardering tot uitdrukking te brengen voor personen, bedrijven en instellingen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Zaanstad. Om die reden wil het college weer actief overgaan tot het uitreiken van gemeentelijke Erepenningen.