De Operatie Steenbreektrofee wordt dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. Gemeenten die aangesloten zijn bij Operatie Steenbreek kunnen meedingen naar deze prijs. Het doel ervan is om de vele acties die worden uitgevoerd in deze gemeenten in samenwerking met bijvoorbeeld bewoners en bedrijfsleven voor het voetlicht te brengen. De ervaring is dat dit weer veel nieuwe inzichten en inspiratie oplevert. 

Operatie Steenbreek

Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren.

Tijdens de hoosbuien – waar we steeds vaker mee te maken hebben - moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te overkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool. Burgers die hun tuin vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt. Zeker als men bedenkt dat plusminus 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren.

Prijsuitreiking 

De jury, onder leiding van voorzitter Operatie Steenbreek Wout Veldstra, bestaat uit:

  • Stefan Vreugdenhil, senior beleidsmedewerker bij de Vogelbescherming
  • Rik Eweg, lector aan Van Hall Larenstein
  • Linda IJmker, projectleider IVN Gelderland en Operatie Steenbreek

Op 20 september tijdens de Nationale Groendag in Krimpen aan den IJssel wordt de winnaar bekendgemaakt. Isabelle Diks, Tweede Kamerlid en ambassadeur van Operatie Steenbreek, reikt dan de prijzen uit. De winnende gemeenten ontvangt de wisseltrofee en krijgt de nodige mediaaandacht.  

Den Haag

Vorig jaar won de gemeente Den Haag deze prijs. De motivatie van de jury toen om de prijs uit te reiken aan Den Haag was, omdat deze gemeente verreweg de meeste acties had uitgevoerd die tevens tot de verbeelding spraken. Een andere reden waarom de Hofstad deze prijs won, was dat zij met hun acties hadden bijgedragen om het gedachtegoed van Operatie Steenbreek onder de aandacht te krijgen van het grote publiek.