Het aantal fysieke kledingwinkels is sinds 2013 met 9 procent afgenomen, naar 9 020. Het aantal pure online kledingwinkels nam in dezelfde periode met 75 procent toe naar 8 720. Het totale aantal kledingzaken in Nederland is hierdoor met 19 procent toegenomen naar 17 740.

De daling van het aantal fysieke winkels is bij alle soorten kledingzaken te zien. Het aantal dames- en herenzaken nam sinds 2013 elk met 6 procent af, het aantal algemene kledingzaken met 5 procent. Bij fysieke winkels in baby- en kinderkleding was de afname met 23 procent het grootst.

 

Vaker online

Consumenten kopen de laatste jaren kleding en modeartikelen vaker op internet. De online detailhandelsomzet van deze artikelen is in 2016 met bijna 15 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dit in tegenstelling tot de winkelverkopen, die bijna 2 procent lager waren dan een jaar eerder. Het online omzetaandeel van de detailhandel in kleding en modeartikelen verdubbelde van 5 procent in 2012 naar bijna 10 procent in 2015. Ondanks de groei van de online verkopen, koopt de consument het merendeel van de kleding en modeartikelen dus nog steeds in de fysieke winkel.

 

Aantal werkzame personen daalt

Het aantal kledingwinkels, zowel fysieke winkels als webwinkels, is in de periode 2013–2017 weliswaar toegenomen, maar de werkgelegenheid in deze branche is niet gestegen. Bij fysieke kledingwinkels werken in 2017 ruim 6 duizend personen minder dan in 2013, een daling van 10 procent. Bij de online kledingwinkels is sinds 2013 wel meer werk aan de winkel. Daar verdienden ruim 3 500 mensen meer hun geld dan in 2013, een stijging van 76 procent. Wat voor soort kledingwebwinkels er zijn, is bij het CBS niet bekend.

Relatief de meeste vestigingen in Zeeland

Nederland telde in 2013 één fysieke kledingwinkelvestiging per 985 personen. In 2017 was dit één winkelvestiging per 1 100 personen. De meeste kledingwinkels zijn in Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant te vinden, maar ten opzichte van het aantal inwoners staan Zeeland en Limburg op de eerste plaats. Die provincies hebben in 2017 één kledingzaak op respectievelijk 794 en 909 inwoners.

In Flevoland zijn in verhouding de minste kledingwinkels te vinden (1 op 1 360). Het aantal vestigingen is sinds 2013 relatief het hardst gedaald in de provincies Utrecht en Zuid-Holland en het minst in Overijssel en Zeeland.