Het bedrag komt beschikbaar via de subsidieregeling ‘Planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017’, die de provincie maandag 28 augustus 2017 openstelt. Ondernemers en gemeenten kunnen – in een samenwerkingsverband – subsidie aanvragen voor onderzoek naar bijvoorbeeld de aanleg van glasvezel, camerabeveiliging, verlichting en de opwekking van duurzame energie. Ook kunnen ze een voorstel indienen voor het opzetten van een samenwerkingsverband; een eerste stap richting het verbeteren of op peil houden van de kwaliteit van een bedrijventerrein.

Bijdrage aan sterke economie

De subsidieregeling past binnen de ambitie van de provincie om de bestaande bedrijventerreinen zo goed mogelijk te benutten voordat nieuwe terreinen worden aangelegd – belangrijk, want de ruimte is schaars. Uitgangspunten daarbij zijn het verminderen van leegstand, en het verduurzamen van gebouwen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de wensen van ondernemers van de toekomst. Dat zorgt uiteindelijk voor een sterke regionale economie.

Aanvragen

Via de subsidieregeling is maximaal €35.000 per project beschikbaar (50% van de totaalkosten die zij zullen maken), in totaal tot eind 2017 maximaal €600.000. Daarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Bron: provincie Zuid-Holland