'Amsterdam gaat fietsen die in de openbare ruimte staan met het doel ze te verhuren als deelfiets, verwijderen. Reden voor deze maatregel is dat het aantal fietsen in de stad door de deelfietsen alleen maar toeneemt, in plaats van dat het er minder worden, zoals de bedoeling was. De gemeente wil niet dat de deelfietsen de schaarse openbare ruimte in beslag nemen', schrijft de gemeente Amsterdam in een perscommuniqué. 

'Natuurlijk mag je een fiets parkeren in de openbare ruimte, ook een gehuurde of zogenaamde deelfiets', schrijft de gemeente. 'Wat niet mag is de openbare ruimte als uitgifteplek gebruiken. En dat is precies wat een aantal van de deelfietsbedrijven nu doet. Hierdoor worden parkeerplekken die Amsterdammers en bezoekers hard nodig hebben bezet.'

Chinese toestanden

Wat mogelijk de zorgen bij de hoofstedelijke stadsbeheerders heeft aangewakkerd, is de 'tsunami' van deelfietsen in China, waarover de kranten enige tijd geleden berichtten. 

Eerder verklaarde de gemeente Amsterdam deelfietsen te zullen gaan verwijderen die schaarse plekken in stallingen bezet houden. Uiteindelijk verkiest ze een totale deelfiets-ban.

'Amsterdamse fietsen'

Om ervoor te zorgen dat er plek in het rek is en blijft voor 'Amsterdamse fietsen', zoals de gemeente het beschrijft, worden de deelfietsen komende periode verwijderd. De stadsdelen zullen hierop handhaven. De aanbieders van deelfietsen die nu in de stad actief zijn, worden hierover geïnformeerd. De gemeente gaat met de markt, waaronder ook de bedrijven die nu al actief zijn in de stad, in gesprek. Als naast de toeristen ook de bewoners gebruik gaan maken van dit deelsysteem en minder eigen fietsen gaan bezitten, dan kan dit concept bijdragen aan het verlagen van de fietsparkeerdruk. Om dit op een gereguleerde manier te kunnen doen is het nodig nieuw beleid vast te stellen.