In Roosendaal gaf 13 procent van de inwoners van 15 jaar en ouder aan in 2016 veel overlast te hebben ervaren van drugsgebruik of drugshandel in de buurt. In Venlo, Sittard-Geleen, Rotterdam, Maastricht en Heerlen bedroeg dit percentage 8 tot 10. Van de bevolking alle gemeenten met 70 duizend of meer inwoners gaf 5 procent in 2016 aan veel overlast te ondervinden van drugs. Dat is 2 procentpunt hoger dan het landelijke gemiddelde.

Afname overlast in Maastricht, toename in Sittard-Geleen

Tussen 2013 en 2016 halveerde het percentage Maastrichtenaren dat aangaf veel overlast te hebben van drugsgebruik of drugshandel in de buurt (van 20 naar 10). In Sittard-Geleen verdubbelde daarentegen de ervaren overlast in deze periode: van 5 naar 10 procent. In de andere gemeenten met 70 duizend inwoners of meer waren er geen wezenlijke veranderingen in deze jaren, rekening houdend met de betrouwbaarheidsmarges van dit steekproefonderzoek.

Ook daling van waargenomen drugsgebruik en drugshandel in Maastricht

Dat inwoners van Maastricht in 2016 minder overlast ervoeren, strookt met het feit dat minder drugsgebruik en -handel in de buurt werd waargenomen. Zei in 2013 nog 58 procent van de Maastrichtenaren dat dergelijke activiteiten in de buurt voorkwamen, in 2016 was dat nog 39 procent. In Sittard-Geleen steeg tegelijkertijd het deel van de inwoners dat drugsgebruik en -handel waarnam van 26 naar 35 procent. Ook in Schiedam steeg het percentage; in Purmerend halveerde het. In andere gemeenten was, wederom rekening houdend met de betrouwbaarheidsmarges, geen sprake van een wezenlijke toe- of afname.

In Maastricht nam tussen 2013 en 2016 ook het aantal geregistreerde drugsmisdrijven af, van 410 naar 145. De daling gold zowel voor misdrijven met harddrugs als met softdrugs. In Sittard-Geleen, Schiedam en Purmerend registreerde de politie in 2016 ongeveer evenveel drugsmisdrijven als in 2013.