Noem het een beschavingsoffensief: bestaande ruimte op bedrijventerreinen benut je voor je nieuwe terreinen uitlegt. De ongebreidelde uitleg van bedrijventerreinen moest daarom tot een halt worden geroepen. Nieuw economische activiteit zou in eerste instantie plaatsvinden op geherstructureerde bedrijventerreinen, maar vorige week berichtte Stadzaken.nl dat Brabantse gemeenten tussen 2014 en 2016 in totaal 324 hectare aan grond uitgaven voor nieuwe bedrijventerreinen (zie ‘Brabantse bedrijventerreinen in de lift’).

Zorgelijk

Cees-Jan Pen, Lector ondernemende regio Brainport, Fontys Hogescholen, vindt de cijfers eerder zorgelijk dan goed nieuws. ‘Sinds mijn afstuderen op verouderde bedrijventerreinen in Brabant in 1996 lijkt er zo weinig veranderd, terwijl zo een derde van al het Brabants mkb op deze terreinen is gevestigd. Nog steeds is 30% verouderd en echte plannen en budgetten om deze terreinen stevig aan de pakken, zijn te schaars.’  

‘Sinds mijn afstuderen over verouderde bedrijventerreinen in Brabant in 1996 lijkt er zo weinig veranderd'

Pen noemt het 'stuitend' dat de nadruk na alle rapporten en de Taskforce Noordanus in het bijzonder nog steeds te veel ligt op de nieuwe terreinen. Van de gewenste focus van de provincie ‘van meer naar anders’ is te weinig sprake. Pen: 'Wat ik vrees is dat er tijdens de crisis blijkbaar erg veel is bezuinigd op de basis: beheer, onderhoud, handhaving en parkmanagement van bedrijventerreinen.'

'Oudere bedrijventerreinen verloederen en de structurele leegstand stijgt zelfs. Alleen al vanuit het perspectief duurzame verstedelijking moeten we echt veel meer doen met de bestaande bedrijventerreinen, zeker nu het goed gaat met Noord-Brabant. De bestaande bedrijventerreinen moeten snel op orde worden gebracht en beter worden benut. Denk daarbij aan beheer en onderhoud, parkmanagement en betrokkenen die de verantwoordelijkheid nemen.’

Pen is niet de enige die kanttekeningen plaatst. In het artikel ‘Ouwe meuk teistert bedrijventerreinen West-Brabant’ in BN de Stem, wordt de keerzijde van het succes van nieuwe bedrijventerreinen belicht: een op de vijf Brabantse bedrijventerreinen staat grotendeels leeg, verloedert en trekt criminele activiteiten aan. En terwijl de ‘structurele leegstand’ toeneemt, maken Brabantse gemeenten massaal ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen. Dat baart het provinciebestuur zorgen. ‘De verhoudingen zijn zoek’, aldus een woordvoerder in BN de Stem.

Overheid verantwoordelijk

Dat bedrijven zich nu niet meer willen vestigen op de oudere bedrijventerreinen, wegens de verloedering en uitwijken naar nieuw, vindt Pen niet meer van deze tijd. ‘Vernieuwing en verduurzaming is belangrijker dan nieuwe bedrijventerreinen.’

Volgens Pen heeft de overheid de grootste verantwoordelijkheid bij het opknappen en herstructureren van de oudere bedrijventerreinen. 'Zij geven immers de bedrijventerreinen uit en zijn verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Nieuwe colleges van B&W zullen extra geld moeten reserveren voor beheer, onderhoud en handhaving en regio’s zullen samen met de provincie en werkgevers aan de slag moeten met fondsvorming voor revitalisering. De Brabantse economie doet het goed en het bedrijfsleven is sterk, dus benut dit momentum om middelen vrij te maken voor achterstallig onderhoud en verduurzaming. Ook werkgevers en de Brabants-Zeeuwse Christelijke Werkgeversvereniging in het bijzonder zijn te afwezig op dit dossier', aldus Pen.