Integratie 'natte' en 'droge' verkeerscentrales

Integratie 'natte' en 'droge' verkeerscentrales

Autoverkeer dat wordt afgestemd op vaarverkeer en vice versa. Dat is de toekomst als het aan gemeenten en waterbeheerders ligt die meedoen aan een pilot voor het integreren van ‘natte’ en ‘droge’ verkeerscentrales.

In totaal doen een zestal decentrale overheden en twaalf bedrijven mee aan de pilot, die tot doel heeft een betere doorstroming op het wegen- en waterwegennet te realiseren. Dat levert niet alleen tijdwinst, maar volgens Bas Heutinck van Dynniq, een van de meewerkende bedrijven, ook duurzame winst en veiligheid op.  Omdat de bediening in de domeinen ‘bereikbaarheid droog’ (verkeersmanagement) en ‘bereikbaarheid nat’ (bruggen en sluizen) geïntegreerd zullen worden, hopen de meewerkenden dat auto's minder vaak voor een dichte brug hoeven te wachten.  

In de praktijk komt het er op neer dan via een koppeling van bestaande decentrale en sectorale verkeerscentrales bruggen en sluizen worden afgestemd om het wegverkeer. Het initiatief voor de geïntegreerde centrales kwam van de provincie Noord Holland. 

 

De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heb je nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van je smartphone of tablet. Een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen