In betrekkelijk korte tijd is de arbeidsmarkt ‘omgeklapt’ van een ruime arbeidsmarkt naar een zeer krappe arbeidsmarkt. Dat geldt zeker voor sectoren als de ICT, techniek, bouw, logistiek en zorg waar het voor werkgevers steeds lastiger wordt om aan geschikt personeel te komen. Ook in de zorgsector, een van de grote werkgevers in Brabant, is de arbeidsmarkt omgeklapt. De instroom vanuit opleidingen is volgens werkgevers instituut Transvorm (Tilburg) onvoldoende om aan de toenemende vraag naar zorgmedewerkers te voldoen. Bovendien is het aantal deelnemers aan MBO zorgopleidingen de afgelopen vijf jaar fors gedaald en is de nieuwe aanwas vanuit het HBO nog onvoldoende, hoewel het aantal hbo-studenten verpleegkunde groeit.

Volgens SER kunnen robots dit personeelstekort mogelijk verhelpen. Waar de ontwikkeling in Nederland achterblijft, wijst alles erop dat er in Brabant een snellere intrede van de robot zal zijn. De Brabantse economie heeft immers een sterk (maak)industrieel karakter en is daardoor gevoeliger voor robotisering dan andere regio’s. In de maakindustrie worden al veel robots ingezet. Het zijn vooral de grote bedrijven waar dit gebeurt zoals DAF, NedCar, VDL en ASML. Daarnaast wordt ook al in veel middelgrote en kleinere bedrijven met robots gewerkt, vaak met een of enkele robots per bedrijf.