De Noord-Hollandse pilot is onderdeel van een breder energieproject waar 8 Europese regio’s aan meedoen en luistert naar de naam LOGIC (afkorting voor Low carbon Off Grid Communities), waarvoor ontwikkelingsmaatschappij Noord Holland-Noord (NHN) als penvoerder optreedt.

Een van de pilots zal op Texel plaats vinden. Het eiland is, naast het nog te renoveren Monument op de Afsluitdijk een van de locaties waar deze stroomvoorziening in de praktijk zal worden getest en toegepast.

Europa financiert 60% van het 4,1 miljoen kostende project, gericht op het beschikbaar stellen van betaalbare, duurzame energie voor afgelegen gebieden in de wereld. Door de ontwikkeling van uiteenlopende technieken wordt er bijgedragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Negen partners uit diverse Noordwest Europese landen

In totaal werken negen partners uit diverse Noordwest Europese landen in drie pilots samen aan de ontwikkeling, de demonstratie en de implementatie van een duurzame energiemix. NHN is in dit project verantwoordelijk voor het projectmanagement en de coördinatie. Daarnaast is het ontwikkelingsbedrijf penvoerder namens de samenwerkingspartners. Andere regionale partners zijn: Stichting Off Grid Test Center (OGTC), Tocardo International en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Thijs Pennink, directeur NHN legt uit: “Vooral de combinatie van verschillende energieopwekkers in één systeem op deze schaal is nog niet eerder ingezet. De aanvraag past uitstekend binnen de ambities van de regio Noord-Holland Noord om op op het gebied van kennis en techniek bij te dragen aan de wereldwijde versnelling van de energietransitie. Het is natuurlijk geweldig om tegelijkertijd een ontwikkeling te faciliteren waar uiteindelijk op grote schaal van geprofiteerd wordt.”

Hans van Breugel, CEO van samenwerkingspartner Tocardo International vult aan: "De samenwerking in LOGIC is voor Tocardo en het OGTC een kans om onze getijde turbine in combinatie met zon, wind en opslagsystemen in te zetten in slimme energienetwerken."

INTERREG North West Europe (NWE) ondersteunt ambitie vermindering CO2-uitstoot

De Europese Unie spant zich in om de energietransitie te versnellen. Voor geïndustrialiseerde landen heeft de EU de ambitieuze doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen tot 95% in 2050. Om hieraan te kunnen voldoen zijn verschillende regelingen beschikbaar om innovaties binnen deze energietransitie ondersteunen.

INTERREG North West Europe (NWE) is een transnationaal programma gericht op deelname van partijen uit 7 landen. Het programma ondersteunt activiteiten en pilots op het gebied van drie thema’s, innovatie, efficiënt gebruik materialen en grondstoffen en vermindering van de CO2-uitstoot.

Gezamenlijk onderzoek in OGTC

In het OGTC in Den Oever wordt gezamenlijk onderzoek uitgevoerd en worden verschillende systemen getest. Vier duurzame energietechnologieën, wind, zon, getijde en opslag vormen de bronnen waarmee het OGTC in wisselende samenstellingen testen kan uitvoeren. Het testcentrum brengt deze bronnen samen tot betrouwbare hybride systemen voor afnemers.