Minister Kamp: “Samen met provincies, gemeenten, vastgoedpartijen en ondernemers werken we sinds maart 2015 aan het versterken van onze winkelgebieden.  Met de Retailagenda willen we onze dorpskernen en binnensteden levendig, en onze winkelstraten economisch succesvol, houden. De retail is een belangrijke sector voor elke gemeente, goed zijn voor een jaarlijkse omzet van circa 110 miljard euro en een werkgelegenheid van ruim 870.000 mensen. Het is een goede stap dat alle Overijsselse gemeenten zich hiervoor inzetten en samenwerken aan vitale en toekomstbestendige winkelgebieden. Daarmee gaan we ook winkelleegstand tegen, daar profiteert iedereen van.”

Leegstand

Een van de belangrijkste pijlers onder een RetailDeal is het tegengaan van leegstand. Na verschillende faillissementen van grote winkelketens staat de markt voor winkelpanden extra onder druk. Op 1 januari van dit jaar stond 7,1% van de Nederlandse winkels leeg. Dat komt neer op ruim 15.000 lege panden. In de detailhandel wordt ruim twee miljoen vierkante meter vloeroppervlak niet gebruikt, dat is meer dan 7,5% van het totaal. Om deze problemen aan te pakken, werkt een landelijk samen met gemeenten aan de vraag hoe en waar er vierkante meters uit de markt kunnen worden genomen. Ook worden uitbreidingsplannen kritisch tegen het licht gehouden.

Retailagenda

Om de nodige veranderingen in het winkellandschap in goede banen te leiden, nam minister Kamp in maart 2015 het initiatief voor de landelijke Retailagenda. Sinds de start zijn er in totaal 109 van deze RetailDeals gesloten, waar meer dan 140 gemeenten bij zijn betrokken. In deze deals versterken gemeenten of regio’s hun winkelgebieden in nauw overleg  met winkeliers, horeca, vastgoedondernemers, culturele instellingen en bewoners. Ook wordt vastgelegd op welke locaties winkels kansrijk zijn en op welke locaties niet. Voor winkelbedrijven is duidelijkheid hierover van belang om te besluiten of zij zich wel of niet willen vestigen in een stad.