De afgelopen maanden heeft een jury bestaande uit vertegenwoordigers van TNO, Urgenda, Fontys Hogescholen en Metabolic het Nederlandse werklocatielandschap afgestruind op zoek naar de beste voorbeelden op het gebied van de circulaire economie. Alle juryleden hebben persoonlijke favorieten aangedragen waar ze niet professioneel bij betrokken zijn. Dit leidde uiteindelijk tot de volgende lijst met regio's en werklocaties die in aanmerking komen voor de ABN AMRO Circular Economy Awards.

Genomineerden voor de categorie 'Beste Circulaire Werklocatie' in willekeurige volgorde

- ECOmunitypark, Oosterwolde
- Hof van Twello
- Centrum Duurzaam Friesland, Leeuwarden
- Blokhuispoort, Leeuwarden 
- Circular Valley, Hoofddorp
- Industriepark Kleefse Waard, Arnhem 
- Honigfabriek, Nijmegen
- Plug in City op Strijp S, Eindhoven
- Metalot, Budel
- Havenbedrijf Rotterdam
- Blue City 010, Rotterdam
- Waarderpolder, Haarlem
- Werkplaats De Gruyter, Den Bosch
- Park 2020, Hoofddorp
- Lelystad Airport Businesspark, Lelystad 
- Locatie Valkenburg, Katwijk
- Atlaspark, Amsterdam
- Brightlands Maastricht Health Campus
- Tuinen van West, Amsterdam

Genomineerden voor de categorie 'Beste Circulaire Regio' in willekeurige volgorde

- Circulair Friesland
- Regio Drechtsteden
- Gemeente Barneveld
- Regio FoodValley
- Gemeente Haarlemmermeer
- Gemeente De Fryske Marren
- Regio Arnhem-Nijmegen
- Gemeente Venlo
- Gemeente Leeuwarden
- Regio Zuid-Limburg (SILVER)
- Gemeente Rotterdam
- Provincie Noord-Holland
- Gemeente Nijkerk
- Gemeente Utrecht 

Vakjury

De vakjury bestaat uit 5 experts op het gebied van circulaire economie, gebiedsontwikkeling en regio-ontwikkeling. De jury bestaat uit:

  • Christiaan Kuipers, Urgenda
  • Bert Krikke, 4thecity
  • Ton Bastein, TNO
  • Cees-Jan Pen, Fontys Hogescholen
  • Gerard Roemers, Metabolic

Criteria

Deze vakjury zal de genomineerden beoordelen op basis van vooraf vastgestelde criteria voor de onderwerpen: circulariteit in visie, circulariteit in organisatie, resultaat, interactie met de omgeving, shared facilities, energie, materialen, afval, biodiversiteit en welbevinden en gezondheid. Lees de volledige lijst met criteria hier.

ABN AMRO

ABN AMRO heeft zich als hoofdsponsor aan dit jaarlijkse evenement verbonden. ABN AMRO wil de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland versnellen. Zo is de gebouwde omgeving voor een groot deel verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot en het energieverbruik. “Bestaande gebouwen lenen zich vaak uitstekend voor circulaire oplossingen. Zo kunnen op de verwachte einddatum van het gebruik voorzieningen worden gedemonteerd en op een andere locatie worden geplaatst of gebruikte materialen ingezet in andere gebouwen. Ook kan waarde teruggewonnen worden door het beter benutten van waardevolle grondstoffen”, vertelt Eric Zwaart, Sector Banker Overheid en Onderwijs ABN AMRO. “De Circular Economy Awards maken zichtbaar hoe bedrijven en regio’s hieraan op succesvolle manier invulling geven. Dan kom je uit bij werklocaties en regio’s die gericht kiezen voor circulaire materialen, energiezuinig werken, gezondheid meewegen en ook hun eigen organisatie circulair inrichten. Daar verbinden wij graag onze naam aan.”

Meer over die keuze leest u hier.

Geschiedenis

Al meer dan 10 jaar roept BT jaarlijks het beste bedrijventerrein van Nederland uit. Zo gingen Kennispark Twente, High Tech Campus Eindhoven, Bio Science Park, Industriepark Kleefse Waard en Energiepark Boekelemeer al met deze titel aan de haal. De verkiezing groeide uit tot een begrip in werklocatieland en levert jaarlijks veel publiciteit op.

Maar de markt verandert. Gemeenten en regio’s richten zich de laatste jaren meer en meer op economische duurzame ontwikkeling voor de hele regio. De werklocatie is daar een belangrijk onderdeel van, maar slechts een radertje. Circulair denken dwingt gemeenten om na te denken over economische ontwikkelingen en met goed doordachte economische strategie en uitvoering het verschil te maken op de lange termijn. Vandaar dat we naast duurzame werklocaties ook de regio (inclusief gemeente) centraal stellen.

Benieuwd wie er gaat winnen? Meld u aan voor het BT Event op donderdag 2 november in Lelystad via www.btevent.nl