Een summerschool voor senior-professionals?

‘De Provincie Zuid-Holland wil letterlijk jong en oud betrekken bij haar planvorming. En dus organiseren we eind augustus een summerschool waarin jong-professionals en seniorprofessionals samen nadenken over de toekomst van de Provincie. Bij andere summerschools krijgen we veel commentaar van niet-meer-zo-jonge-professionals dat ze zo graag mee zouden doen. En dat kan nu.’

Leuk, maar wat levert het de Provincie op?

‘Zuid-Holland wil een omgevingsvisie maken met alle Zuid-Hollanders. Daar dragen wij aan bij. Randvoorwaarde voor deelname is dan ook dat je een band hebt met de provincie. Je moet er wonen, werken of studeren en zo een belang hebben bij de provincie. Want daar gaat het om in de Omgevingswet, dat je belangen afweegt en tot een gezamenlijke visie komt. Tijdens de summerschool maken we natuurlijk geen totale omgevingsvisie, maar een bouwsteen voor de uiteindelijke visie van de provincie.’

Dus als je er niet woont, mag je ook mee doen?

‘Ik denk dat er veel mensen in Zuid-Holland werken, en zo bijdragen aan het succes van de provincie, die er niet wonen. Waarom zouden die mensen niet mogen meedenken over de toekomst van de provincie waar ze een sterke band mee hebben. De Provincie zou wel gek zijn om niet naar die menen te luisteren.’

Hoe senior moet je zijn om mee te doen?

‘Jong-professionals definiëren we graag als mensen die nog net of niet meer studeren. Senior-professionals zitten aan de andere kant van hun carrière. Ze zijn nog net wel of net niet meer aan het werk. Ze zitten in de 'teruggeef-fase' waarbij ze hun kennis, ervaring en netwerk kunnen verder geven aan de volgende generatie. Dat is trouwens ook een belangrijk doel van deze summerschool: een band creëren tussen jong en oud.

We zoeken professionals die in hun werk bezig zijn met waar de Omgevingswet over gaat. Milieu, gezondheid, erfgoed, ruimtelijke ordening, enzovoort. De volle breedte. Aanmelden voor de summerschool, die van 28 tot en met 30 augustus wordt gehouden, kan via de website van het Kennislab voor Urbanisme.