De groenstructuur van de Vinex-locatie Houten-Zuid en de herinrichting van het Skatepark Westblaak in Rotterdam grepen net naast de hoofdprijs. Samen met De Groene Loper waren zij uit 23 inzendingen genomineerd voor de Falco Award Beste Openbare Ruimte.

'De Groene Loper van Breda is een vanzelfsprekend onderdeel van de noord-zuid verbinding in de stad. Dat is een beloning voor de lange termijn visie van de gemeente Breda, om op grote schaal openbare ruimte fundamenteel te verbeteren. De inspiratie voor het ontwerp komt van de klassieke indeling van de Willemstraat in de 19e eeuw en geeft alle ruimte aan de voetganger. Je loopt er bijna aan voorbij, maar het voelt prettig. Dat is waar je als ontwerper naar De Groene Loper van Breda is een vanzelfsprekend onderdeel van de noord-zuid verbinding in de stad. Dat is een beloning voor de lange termijn visie van de gemeente Breda, om op grote schaal openbare ruimte fundamenteel te verbeteren. De inspiratie voor het ontwerp komt van de klassieke indeling van de Willemstraat in de 19e eeuw en geeft alle ruimte aan de voetganger. Je loopt er bijna aan voorbij, maar het voelt prettig. Dat is waar je als ontwerper naar streeft.streeft', oordeelde de vijfkopig jury onder leiding van Peter de Bois (architect, stedenbouwkundige, (Office4UrbanreSearch. Andere juryleden Roel van Dijk, Entente Florale; Paul Kersten, wUrck, winnaar award 2016 met Kerckebosch Zeist; Ben Kuipers, Ben Kuipers Landschapsarchitect, voorzitter NVTL en Ruud Ridderhof, gemeente Den Haag).

De jury beoordeelde in totaal 23 inzendingen op basis van een drietal criteria ‘gebruik’, ‘ruimte’ en ‘uniciteit’ en hun toegevoegde waarde voor het stedelijk gebied, waaruit de drie finalisten als beste naar boven kwamen. De award-verkiezing stond open voor ontwerpen van openbare ruimtes die in 2014 of daarna zijn opgeleverd.

Over de twee ander finalisten zei de jury:

Vinex-locatie Houten-Zuid – Houten
De Groenstructuur in Houten-Zuid is over een periode van ongeveer 20 jaar ontwikkeld en ze hebben daarbij vastgehouden aan een gevarieerd en consequent basisontwerp. Alle vier de lagen infrastructuur, bebouwing, water en groen zijn optimaal ontwikkeld. Het resultaat is een bijzonder Hollands woonmilieu, waar groen het leidende principe is.

Herinrichting Skatepark Westblaak – Rotterdam
Rotterdam heeft met haar plannen voor de herinrichting van het skatepark aan de Westblaak 3 jaar lang ‘gestruggled’ met gebruikers, zowel lokaal en internationaal, over hoe het nieuwe skatepark eruit moest komen te zien. Kies je voor groen, of luister je naar de skaters die zeggen ‘doe al die bomen maar weg’? Uiteindelijk wist men het gebied in co-creatie te transformeren van een robuust en heftig gebied dat exclusief toebehoorde aan skaters naar een nieuw skatepark dat optimaal is ingepast in het bestaande stedelijke weefsel, en naast domein voor skaters aan pleisterplaats is voor gewone openbare ruimte-gebruikers.

De Falco Award Beste Openbare Ruimte wordt al jaren uitgereikt in samenwerking met vakblad Stedelijk Interieur. Winnaars in het verleden waren onder meer het Kralingse Bos, de binnenstad van Venray, het Wilhelminaplein in Leeuwarden en Kerckebosch in Zeist.