Het ziet er niet naar uit dat de geplande invoeringsdatum van de Omgevingswet van 1 juli 2019 gehaald wordt.

Ministerie: 'Implementatiedatum blijft gewoon overeind'

Mogelijk uitstel invoering Omgevingswet

Het ziet er niet naar uit dat de geplande invoeringsdatum van de Omgevingswet van 1 juli 2019 gehaald wordt. Tijdens de behandeling gisteren van de onder de wet vallende AmvB’s in de Eerste Kamer, verklaarde minister Schultz de planning voor het invoeringstraject opnieuw tegen het licht te zullen houden.

Speculeren over een nieuwe invoeringsdatum wilde de minister niet. Een woordvoerder: ‘Ik kan alleen zeggen dat de minister heeft aangegeven alle zorgvuldigheid in acht te nemen en dat zij samen met de gemeenten, provincies en waterschappen nogmaals gaat bekijken of de huidige planning haalbaar is.’

Strikt genomen is er van vertraging nog dus nog geen sprake, maar de geruchten van uitstel klinken overal. Afhankelijk van aan wie je het vraagt, zelfs tot 2021. Alles wat Schultz’ woordvoerder hierover wil zeggen, is dat ze verwacht dat de minister na de zomer een reëel beeld kan geven van een eventuele aangepaste planning.

Onderlinge afhankelijkheden

In de Senaat gaf de minister aan dat er veel wetgevingssporen naast elkaar lopen. Dat is een complexere operatie met veel onderlinge afhankelijkheden. Gisteren werden de 4 AmvB’s in de Eerste Kamer besproken. Deze zal de minister binnenkort ter beoordeling aan de Raad van State sturen. Tegelijkertijd zal de Invoeringswet aan de Raad van State worden aangeboden. Na de Invoeringswet volgt het uitvoeringsbesluit een meerdere aanvullingswetten. ‘Je kan van te voren soms niet goed inschatten hoe lang zoiets duurt, en gezien het maatschappelijk belang prefereert de minister een zorgvuldig proces boven tempo maken’, aldus de woordvoerder.

Implementatiedatum blijft staan

Een eventueel uitstel van de invoering van de wet betekent niet dat de implementatiedatum van de Omgevingswet mee opschuift. ‘Het ministerie gaat ervan uit dat de uiteindelijke datum van de implementatie gewoon overheid blijft.’

De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heb je nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van je smartphone of tablet. Een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen