Dit concludeert Buck Consultants International in de nationale studie ‘Robotisering in warehouses’. In de mechanisering van warehouses wordt onderscheid gemaakt tussen gemechaniseerde warehouses die gebruik maken van relatief eenvoudige toepassingen, ook wel traditionele robotics genoemd, en warehouses met meer geavanceerde robots. Denk hierbij aan het automatiseren van opslag, pick- en verpakkingsactiviteiten.

Tekort gekwalificeerd personeel

Volgens Kees Verweij, partner bij Buck Consultants International, neemt de robotisering de komende jaren snel toe: “De technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat robots steeds meer ook moeilijke taken kunnen verrichten, maar ook dat de kosten per robot minder worden. Bovendien dwingen tekorten aan goed en gekwalificeerd personeel bedrijven ertoe alternatieven te zoeken. En dan geven de lage rentestand waardoor de kapitaalkosten relatief laag zijn en de groeiende economie bedrijven het laatste zetje om deze investeringen te plegen”.

Vooral warehouses van boven de 10.000 m2 zijn interessant voor het inzetten van robots. De besparing op personeel kan oplopen tot tussen de 40% en 75%, afhankelijk van welke activiteiten in het warehouse gerobotiseerd worden. Voor de robotisering zijn geen nieuwe gebouwen nodig: moderne warehouses kunnen robotisering prima aan. De verwachting is een investering van enkele miljarden in de mechanisering van warehouses.

Verlies van arbeidsplaatsen

De berekening van het arbeidsplaatsverlies is gemaakt door het bekijken van verschillende typen DC’s, de minimaal benodigde omvang voor een zinvolle investering, de penetratiegraad van mechanisering en de plaats van vestiging.

René Buck, directeur Buck Consultants International: ‘Er zijn in Nederland op dit moment een kleine 1.000 distributiecentra met een vloeroppervlak van elk meer dan 10.000 m2. Hiervan is een kleine 10% al gerobotiseerd, terwijl 30% om verschillende redenen in de komende 15 jaar geen kandidaat is voor robotisering. Er blijven dus 600 DC’s over waar robotisering zal gaan plaatsvinden. In al deze 600 distributiecentra werken nu 85.000 mensen. De komende 15 jaren zullen zo’n maximaal 35.000 banen daarvan vervallen door verdergaande mechanisering en robotisering.’

Werkgelegenheid

De negatieve effecten op de Nederlandse economie en arbeidsmarkt vallen volgens Buck per saldo wel mee. De robotisering verhoogt de productiviteit in de logistieke sector. Bovendien kunnen robots zwaar, eentonig en gevaarlijk werk overnemen. Daarnaast gaat een groot deel van het huidig personeel in distributiecentra de komende 15 jaar met pensioen, terwijl de aanwas van nieuwe mensen in de sector zeer beperkt is. Het overige verlies van arbeidsplaatsen wordt opgevangen door nieuwe distributiecentra van buitenlandse bedrijven die mensen werven.