Waarom omgevingsveiligheid?
‘Geen onderwerp laat zo goed zien hoe de Omgevingswet gaat werken dan omgevingsveiligheid. In de huidige situatie is het een vak van deskundigen, waarbij bestuurders en hun adviseurs, luisteren naar externe-veiligheidsspecialisten. In de Omgevingswet zie je dat het Rijk voor de schil direct om een risicobron voorschrijft wat er wel en niet mag. Maar verder van de risicobron is het aan de politiek om te beslissen hoeveel risico ze willen lopen. En hoe ze dat risico afwegen tegen andere belangen als woningbouw en economie. De Omgevingswet stelt heel duidelijk dat veiligheid een keuze is en geen gegeven. Net zoals veel andere zaken dat zijn. Maar wel een keuze die gaat over leven en dood.’

Moeten we niet altijd voor de meest veilige oplossing kiezen?
‘Absolute veiligheid bestaat niet. Als we elke risico willen vermijden, kan Nederland niet functioneren. We nemen altijd risico’s, maar in dit geval hebben we het wel over kleine risico’s. Daarbij is de meest veilige keuze ook niet per se dat we ver van een risicobron wonen. We kunnen ook kiezen voor maatregelen in woningen. Of voor het bouwen van schuilkelders. ‘

De Omgevingswet gaat toch over cultuurverandering?
‘Dat is hier zeker het geval. Externe-veiligheidsspecialisten moeten van toetsen naar meedenken. Dat is een hele fundamentele andere rol. Zij zien externe veiligheid vaak als hard gegeven, maar het wordt een belang dat je kunt afwegen tegen andere belangen. Belangenafweging is dé opgave in de nieuwe wet Ze moeten dus leren meedenken met de bestuurder en met de andere belanghebbenden. Dat zijn hele nieuwe skills. Dat geldt natuurlijk voor meer belangen in onze omgeving.’

Waarom een Summerschool?
‘Tijdens de summerschool gaan jongprofessionals aan de slag met de omgevingsveiligheid van industriepark Moerdijk en hoe die doorwerkt op het stadje Klundert. Het Ministerie is benieuwd welke belangenafwegingen de deelnemers maken. Dat levert unieke input op voor de professionals ter plaatse, want normaal gesproken laat je nooit door zes groepen een analyse maken van een probleem. Daarnaast wil het Ministerie jongprofessionals wegwijs maken in de nieuwe wet.’

Wie kan er mee doen?
‘De summerschool op 28, 29 en 30 juni is een driedaagse presurecooker waarin we door de nieuwe wet en de casus heen gaan. Deelnemers gaan in gemixte groepen aan de slag met Klundert en de beste groep wint een prijs. De summerschool is is bedoeld voor jongprofessionals, dus mensen of nog studeren of net aan het werk zijn. Aanmelden kan via de website van het Kennislab voor Urbanisme.’