Webinars Waterkwaliteit: Klimaatverandering

Datum: 2020-11-23
Tijd: 16:00
Locatie: Online

In een week vol webinars over waterkwaliteit organiseert KNW Themagroep Waterkwaliteit op maandag 25 november een webinar in het teken van klimaatadaptatie.

Klimaatverandering heeft grote consequenties voor het waterbeheer en functies die afhankelijk zijn van voldoende en schoon water. In klimaatstresstesten / risicodialogen voor stedelijk gebied is veel aandacht voor waterkwantiteit, maar nauwelijks voor waterkwaliteit en ecologie. Om droogte tegen te gaan worden grootschalige plannen bedacht, maar ook daar ontbreekt het aan voldoende aandacht voor de gevolgen voor waterkwaliteit en ecologie. Welke belangrijke ontwikkelingen zien we? Welke tools zijn handig om effecten in beeld te brengen? Hoe komen we samen tot oplossingen waarbij ecologie en waterkwaliteit wél worden meegenomen?

Meer informatie over dit en andere webinars is te vinden op deze site.

Openingsbeeld: Pixabay