Webinar 'Van knarrenhof tot app-city: sturen op woonzorgconcepten vanuit bewonersprofielen'

Datum: 30-11-2023
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Het is een online bijeenkomst


Het aandeel ouderen groeit niet alleen, ouderen worden ook ouder. Het aantal 85-plussers zal volgens het CBS de komende jaren nagenoeg verdubbelen tot ruim 713.000 in 2035, om daarna door te groeien tot meer dan een miljoen in 2050. 

Getalsmatig zal de opgave het grootst zijn in de steden. De meeste mensen in de AOW-gerechtigde leeftijden wonen in steden. In de toekomst neemt hun aantal nog toe, omdat veel van de huidige volwassenen in de stad blijven wonen.

Ouderenzorg in de vorm van verpleeghuiszorg wordt bij deze ‘dubbele vergrijzing’ onbetaalbaar. En als de budgetten al zouden meestijgen, dan is het beschikbare personeel de bottleneck. 

Om de langdurige zorg betaalbaar te houden wil VVD-minister Conny Helder voor Langdurige Zorg dat ouderen zolang mogelijk ‘thuis’ blijven wonen onder het motto ‘zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’.

De ‘Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ (Commissie Bos) spreekt liever van ‘langer zelfstandig’ waarvoor ook aangepaste of semicollectieve woonmogelijkheden nodig zijn waar ouderen heen kunnen verhuizen en die de zelfstandigheid bevorderen, aldus het advies ‘Oud en zelfstandig in 2030’ uit 2020.

Maar wat willen ouderen zelf?

50 tinten grijs

‘De ene senior ziet zijn ideale dag het liefst voor zich in een spreekwoordelijk knarrenhof waar lief en leed gedeeld en bewoners elkaar bijstaan. 

De andere senior leidt liever een teruggetrokken bestaan en staat open voor zorg op maat via een digitale applicatie’, aldus Wiebe de Ridder, adviseur wonen, vastgoed en leefomgeving bij onderzoeksbureau MarketResponse. 

Net zoals geldt voor ander woonconsumenten kenmerken senioren zich door een grote variatie in woonwensen, gekoppeld aan waardeprofielen. ‘Het is wat dat betreft 50 tinten grijs’, benadrukt De Ridder.
 

WEBINAR

De doorvertaling van woonvoorkeuren naar woonzorgconcepten staat centraal in het webinar ‘Van knarrenhof tot app-city: sturen op woonzorgconcepten vanuit bewonersprofielen’ dat Stadszaken en MarketResponse op donderdag 30 november van 11.00 uur tot 12.00 uur organiseren. 

KLIK HIER OM U DIRECT AAN TE MELDEN

U leert: 

  • Inzicht krijgen in woonvoorkeuren van senioren aan de hand van het BSR-leefstijlsegmentatiemodel;
  • Hoe deze wensen zijn door te vertalen in de woning en woonomgeving voor senioren;
  • Hoe kun je door community building eenzaamheid tegengaan en sociaal contact bevorderen, zodat senioren zelfstandig en op een gezonde manier in een gewenste thuisomgeving kunnen wonen en leven, en welke rol kan digitalisering en technologisering hierin bieden?
  • Hoe je nieuwe concepten aan de man brengt bij de verschillende categorieën seniorengroepen en hen daadwerkelijk over de streep trekt een stap te zetten in hun wooncarrière, uitgaande van wensen, en hiermee ook doorstroming op de woningmarkt realiseert. 

Ofschoon de latente verhuisbehoefte enorm is, zijn senioren de lastigst te mobiliseren groep woonconsumenten. Waarbij een enkele senior al vroegtijdig anticipeert op zijn toekomst een alleen een zetje nodig heeft, nemen de meeste senioren een afwachtender houding aan met als risico dat het op den duur te laat is. 
 

PROGRAMMA

11.00 uur
Welkom door Jan Jager, hoofdredacteur Stadszaken.nl en Wiebe de Ridder, adviseur wonen, vastgoed en leefomgeving bij MarketResponse

11.05 uur
Inzicht in doelgroepen en woonvoorkeuren van senioren aan de hand van het BSR-leefstijlsegmentatiemodel en doorvertaling naar de woning en woonomgeving voor senioren;
Wiebe de Ridder, MarketResponse

11.20 uur
Hoe kun je door community building eenzaamheid tegengaan en sociaal contact bevorderen, zodat senioren zelfstandig en op een gezonde manier in een gewenste thuisomgeving kunnen wonen en leven, en welke rol kan digitalisering en technologisering hierin bieden?
Marian Euverman, opricher Mylivy

11.35 uur
Van concept naar eindgebruiker: middelen die bijdragen om woonconcepten ook daadwerkelijke aan de man te brengen en ouderen met een latende verhuisbehoefte te helpen een stap in hun wooncarrière te maken.
Tineke Groenewegen, senior marketingmanager, Blauwhoed

11.50 uur
Behandeling vragen

12.00 uur
Einde
 

FACTS & FIGURES

Datum: donderdag 30 november, 11.00 uur – 12.00 uur
Locatie: het is een online bijeenkomst
Voor wie: overheid (gemeente, provincie), vastgoedontwikkelaars, beleggers, corporaties, ondernemers en iedereen die zich met woonzorgconcepten bezighoudt; 
Kosten: de bijeenkomst is gratis
Aanmelden: https://kennislab.typeform.com/to/yYTBaGFp