Webinar ‘Succesvolle conceptontwikkeling: sturen vanuit bewonersprofielen’

Datum: 21-09-2023
Tijd: 11.00 - 12.00 uur
Locatie: Online

Ondanks de snel gewijzigde marktomstandigheden blijft de behoefte aan nieuwe woningen onverminderd groot. Maar hoe realiseer je woonproducten en woonomgevingen die zowel aansluiten bij de locatie als bij de doelgroep(en), en ook onder de huidige marktomstandigheden snel hun weg weten te vinden naar de eindgebruiker?

Deze en ander vragen staan centraal tijdens het webinar ‘Succesvolle conceptontwikkeling: sturen vanuit bewonersprofielen’ dat Stadszaken en MarketResponse op donderdag 21 september organiseren, van 11.00 tot 12.00 uur.

KLIK HIER OM U DIRECT AAN TE MELDEN

u leert:

  • Hoe verschillende doelgroepen uit het BSR-model aankijken tegen thema’s als ontmoeting in de wijk, de ideale woning/buurt, voorzieningen, (deel)mobiliteit, duurzaamheid, et cetera en hoe dit zich vertaalt in voorkeuren voor bepaalde woonomgevingen;
  • Hoe je inzicht in bewonerswensen doorvertaalt naar de marktpotentie van een locatie en een balans vindt met de financiële haalbaarheid van een plan;
  • Hoe je voor een onderscheidende identiteit 3 eenheden locatie, concept & product en doelgroep goed op elkaar afstemt;
  • Hoe je bij woningbouwontwikkeling data-gedreven conceptontwikkeling aanwendt voor het realiseren van een duidelijke, onderscheidende identiteit die in overgrote mate het succes van een nieuw woonomgeving definieert;
  • Hoe je met gerichte, data-gedreven marketing versnelling van verkoop en verhuur kunt realiseren, ook onder knellende marktomstandigheden.


PROGRAMMA
11.00 uur
Welkom door Jan Jager, Stadszaken.nl en Wiebe de Ridder, principal consultant wonen, vastgoed en leefomgeving bij MarketResponse

11.05 uur
Inzicht in doelgroepen en woonvoorkeuren
Wiebe de Ridder, MarketResponse

11.25 uur
Doorvertaling van bewonerswensen naar marktpotentie van een locatie en vinden van een balans met de haalbaarheid van een plan
Joost van der Zon, CEO Open Red

11.40 uur
Toepassing van bewonersprofielen bij conceptontwikkeling en voor het in de markt zetten van nieuwe woonprojecten via de ‘kijk op de wijk’ aanpak
Hidde van Rhee, conceptontwikkelaar, VORM

11.55 uur
Dialoog en vragen

12.00 uur
Einde

FACTS & FIGURES
Datum: Donderdag 21 september, 11.00 uur – 12.00 uur
Locatie: Het is een online bijeenkomst
Voor wie: overheden (gemeente, provincie), vastgoed- en gebiedsontwikkelaars en iedereen die zich met conceptontwikkeling bezighoudt
Kosten: de bijeenkomst is gratis
Aanmelden: https://kennislab.typeform.com/to/CZ9OzwUF