Webinar Strategisch economische planning: 'Wat voor stad/regio wil je zijn?'

Datum: 28-05-2024
Tijd: 14.00 - 15.15 uur
Locatie: Online

Vakblad BT & Buck Consultants International 

Razendsnelle ontwikkelingen in economie, technologie en maatschappij hebben een grote impact op ons dagelijkse leven en de benodigde ruimte om dit te kunnen realiseren. In het nastreven van brede welvaartsdoelen worden zorgvuldige afwegingen gevraagd tussen economische-, ecologische- en sociaal-maatschappelijke belangen. 

Dat roept tal van vragen op want hoeveel en welk type ruimte is nodig om de transities in economie en ketens, energie en mobiliteit, gebouwen en materialen en energie samen vorm te geven? Welke omgevingskwaliteit is passend en wenselijk op verschillende typen werkmilieus? Wat betekent de inzet van de Rijksoverheid op 10 cruciale technologieën voor steden en regio’s? 

We kunnen vaststellen dat we leven in een tijd waarin niet alles meer mogelijk is, dus moeten scherpe keuzes gemaakt worden. Wat is je DNA als stad of regio? En nog belangrijker wie wil je als regio zijn en welke aanknopingspunten zijn er om over na te denken en in te grijpen.

In het webinar Strategisch economische planning: ‘Wat voor stad/regio wil je zijn?’ gaan BT en Buck Consultants International (BCI) aan de hand van praktijkcases van drie steden in op vragen, waar u in de praktijk mee worstelt:

  • Wat is mijn economisch vertrekpunt (stuwend of verzorgend) en op welke manier is dat onderscheidend?
  • Wat zijn de belangrijkste bouwstenen om op voort te bouwen in de toekomst?
  • Welke trends en (beleids)ontwikkelingen zijn het meest relevant? Denk aan circulaire economie, energietransitie en innovatiebeleid.
  • Wat zijn mijn mogelijke ontwikkelrichtingen en hoe vertaalt zich dat naar stedelijke scenarioplanning? En welke afwegingen moeten er gemaakt worden?
  • Hoe vertaalt dit zich door in de praktische uitvoering? 
  • Wat vraagt dit aan ruimtelijke beleid, capaciteit en grondbeleid?

PROGRAMMA

Welkom + intro 

14:00 – 14:15
Bas Dijkhuizen, vakredacteur vakblad BT en Niels Peters, Senior Adviseur Buck Consultants International

14:15 - 14:30
Ilse Nieskens, Strategisch Adviseur Economie van de gemeente Nijmegen, over de brede procesaanpak om te komen tot een nieuwe economische visie voor de gemeente 

14:30 – 14:45
Renske van den Branden - Eldik, strategisch adviseur economie & ruimte van de gemeente Bergen op Zoom, over de focus op een plant based economy in de praktijk

14:45 – 15:00
Arjen Wennink, adviseur (circulaire) economie gemeente Tilburg, over economie en de toepassing op werklocaties

15:00 – 15:15
Vragen/wrap up

FACTS & FIGURES
Datum: 28 mei 2024
Tijdstip: 14.00 uur tot 15.15 uur
Voor wie: gemeentelijke, provinciale organisaties en vastgoedontwikkelaars
Kosten: de bijeenkomst is gratis
Aanmelden: https://kennislab.typeform.com/to/bAZTw3mt