Webinar Participatie onder de Omgevingswet: weet wat wel/niet moet/kan

Datum: 04-06-2024
Tijd: 11.00 uur - 12.15 uur
Locatie: Het is een online bijeenkomst


Tijdens het webinar ‘Participatie onder de Omgevingswet: weet wat wel/niet moet/kan’ dat ROmagazine en Stadszaken op dinsdag 4 juni van 11.00 tot 12.15 uur organiseren, leer je:

  • Welke instrumenten er onder de Omgevingswet zijn voor participatie, zoals het raadsbesluit verplichte participatie, verplicht vaststellen van het participatiebeleid, de participatieverordening*, het raadsbesluit bindend advies, de kennisplicht participatie, de motiveringsplicht en beleidsregels over participatie;
  • Met welke participatie-instrumenten je als (overheids)organisatie minimaal aan de slag moet;
  • Hoe je je als gemeente kunt verhouden tot het instrument verplichte participatie: of je participatie wel of niet verplicht, en wat de voor- en nadelen zijn van een participatieplicht;
  • Wat een participatieplicht betekent voor een overheidsorganisatie als vergunningverlenende instantie, als gemeenteraad, als participant, en voor initiatiefnemers van buiten;                    
  • Hoe je participatie kunt vormgeven in beleid en hoe je aan de motiveringsplicht voldoet.


Omgevingswet en participatie

Overheden hebben onder de Omgevingswet veel vrijheid om participatie zelf vorm te geven. Dat is niet zonder risico’s, concludeerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WWR) eind vorig jaar in een kritisch rapport.

Daarin stelt de raad dat de Omgevingswet goed nieuws is voor de participatie-elite. De wet creëert namelijk met ruimte voor projectontwikkelaars en kapitaalkrachtigen om hun zin door te zetten, ten koste van gewone burgers, stelde de WRR. Maar is dat zo? 

Wat is er eigenlijk écht veranderd rond participatie onder de Omgevingswet?

Participatie onder de Omgevingswet stelt overheden voor belangrijke beslissingen. Zo moet elke gemeente participatiebeleid vaststellen. Een belangrijke vraag daarbij is welke vorm van participatie een gemeente kiest in een gebied of bij een besluit.

Daarnaast geldt er sinds januari 2024 een ‘aanvraagvereiste participatie’ bij het indienen van en verzoek om een omgevingsvergunning. In tegenstelling tot wat vaak verondersteld wordt, is dit géén wettelijke plicht voor initiatiefnemers om aan participatie te doen. Gemeenteraden beslissen daar zelf over. Maar op basis waarvan en hoe werkt dat?


PROGRAMMA

11.00 uur
Welkom
Marcel Bayer, hoofdredacteur ROmagazine

11.05 uur
Inleiding participatie onder de Omgevingswet
Sarah Ros, bestuursadviseur fysieke leefomgeving/ Omgevingswet /participatie

11.20 uur
Praktijkcase 1: van wet haar participatiebeleid
Fester Velthuis, adviseur participatie, gemeente Veenendaal
De gemeente Veenendaal stelde een participatiehandreiking op voor initiatiefnemers. Hoe geef je zo'n handreiking vorm? Wat is daarin de rol van ontwikkelaars? En hoe werkt de handreiking in de praktijk? En hoe breng je het belang van (vrijwillige) participatie over bij initiatiefnemers? Daarnaast stelde de gemeenteraad een lijst samen voor activiteiten waarvoor participatie verplicht is.

11.35 uur
Praktijkcase 2: van wet naar verplichte participatie
Guido Eversdijk, adviseur burgerparticipatie

11.50 uur
Dialoog & behandeling vragen
Sarah Ros, Marcel Bayer, gastsprekers en deelnemers

12.15 uur
Einde

Wat: webinar ‘Participatie onder de Omgevingswet: weet wat wel/niet moet/kan’
Datum: dinsdag 4 juni, 11.00 – 12.15 uur;
Locatie: het is een online bijeenkomst;
Voor wie: ambtenaren van rijk, provincie gemeenten actief in het domein van de fysieke leefomgeving en iedereen die vakinhoudelijk met ruimtelijke (gebieds)processen bezig is, participatieadviseurs, vergunningverleners en belanghebbende organisaties en betrokken burgers;
Kosten: geen;
Aanmelden: https://kennislab.typeform.com/to/kxccTpGN


*Wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer