Webinar: Ontwikkelen van succesvolle innovatie-omgevingen

Datum: 13-10-2022
Tijd: 11.00-12.00
Locatie: Online

Innovatiedistricten, campussen, fieldlabs, broedplaatsen, science parks, incubators, accelerators….. Het barst van de initiatieven om jonge en doorstartende innovatieve bedrijven de juiste plek en werkomgeving te bieden. Daarbij gaat het om de ‘software’ (zoals innovatie-ecosystemen, begeleiding en financiering van startups en business development) én de hardware (adequate gebouwen en een aantrekkelijk gebied).

Tijdens het ‘Webinar succesvolle innovatieomgevingen’ dat Buck Consultants International (BCI) op donderdag 13 oktober in samenwerking met vakblad BT/Stadszaken.nl organiseert, staat de vraag centraal hoe je een succesvolle innovatie-omgeving ontwikkelt.

Deelvragen zijn:

- Wat zijn de kritische voorwaarden om een succesvolle innovatie-omgeving te realiseren?

- Hoe creëer je onderscheidend vermogen in relatie tot die andere meer dan 150 initiatieven voor campussen/incubators/field labs et cetera in Nederland?

- Wat is een passende rolverdeling tussen overheden, vastgoedpartijen en andere betrokkenen als het gaat om investeringen, exploitatie en organisatie van een innovatie-omgeving?

Tijdens het webinar geeft BCI-directeur René Buck inzicht in concrete frameworks en kengetallen, maar presenteert hij ook concepten en ervaringen van meerdere typen innovatie-omgevingen. Met ander woorden: wat werkt wel, wat werkt niet?

Buck Consultants International is toonaangevend op het gebied van innovatie-omgevingen en kan bogen op ruime praktijkervaring met het begeleiden van campussen, innovatiedistricten en innovatieclusters. Alleen al in de laatste anderhalf jaar voerde en voert BCI projecten uit in Leiden, Rotterdam, Maastricht, Twente, Utrecht, Tilburg, Helmond, Sittard-Geleen, Amsterdam, Venlo, Heerlen en ’s-Hertogenbosch.

Datum: Donderdag 13 oktober, 11.00 - 12.00 uur

Locatie: Online

Voor wie: Beleids- en programmamedewerkers van overheden, vastgoedontwikkelaars en -beleggers, campusorganisaties, medewerkers van publieke en private ontwikkelings- en herstructureringsmaatschappijen.

Kosten: de bijeenkomst is gratis

Aanmelden: Klik hier