Webinar ‘Meer grip op de energietransitie – sturen vanuit bewonersprofielen’

Datum: 11-04-2024
Tijd: 11.00 - 12.00 uur
Locatie: Online


Gemeenten zijn flink op dreef met de verduurzaming van woonwijken. Alle instrumenten zijn in stelling gebracht. Of bijna alle. Want het belangrijkste zijn misschien wel de wijkbewoners. Zonder hun medewerking gaat de energietransitie niet lukken.

Maar wie zijn die bewoners? Zijn ze individueel ingesteld, meer groepsgeoriënteerde mensen? Heb je te maken met hulpbehoevende Hester, welwillende Wilma of berekenende Brian? En wat drijft deze bewoners?

Tijdens het webinar ‘Meer grip op de energietransitie – sturen vanuit bewonersprofielen’ leert u aan de hand van praktijkcases hoe je verschillende bewonersgroepen het beste kunt benaderen om ze onderdeel te laten zijn van de energietransitie.

De volgende vragen staan daarbij centraal:

  • Welke profielen bewonersgroepen zijn er te onderscheiden als het om de energietransitie gaat, en wat zijn hun belangrijkste motivaties en drijfveren?
  • Wat werkt wel om de verschillende groepen te mobiliseren, wat werkt niet, en waarom is dit zo?
  • Hoe kun je drempels wegnemen om de verschillende bewonersgroepen te laten meebewegen, en daadwerkelijk te laten meedoen en mee-investeren in de energietransitie? 
  • Hoe maak je effectievere (wijk)uitvoeringsplannen door in te spelen op de verschillende bewonersprofielen?


ACHTERGROND
MarketResponse deed grootschalig onderzoek naar bewonersmotivaties bij de energietransitie. Dat resulteerde in zes bewonersprofielen met wensen en zorgen omtrent energetische verduurzaming. Basis daarbij is het BSR-leefstijlenmodel. De bewonersprofielen zijn tot op postcode 6-niveau beschikbaar.

Bewonerskennis is essentieel om verduurzamingsambities om te kunnen zetten in concrete uitvoering. Zo blokkeerden huurders twee jaar terug de verduurzaming van een groot wooncomplex in Amsterdam-Noord, waar de corporatie snelle slagen hoopte te maken. Als de corporatie beter had ingespeeld op de motivatie van bewoners, dan was de verduurzaming misschien sneller gerealiseerd.

Nog complexer wordt het in woonwijken met voornamelijk eigenwoningbezit, waar bewoners zélf moeten investeren. In installaties, dakisolatie, zon op dak voor de aandrijving van de warmtepomp. De terugverdientijd of subsidie kan overtuigend lijken; bewoners daadwerkelijk laten investeren vergt véél meer. Een eerste stap is inzicht verkrijgen in bewonerswensen en -motivaties waar waardenpatronen aan ten grondslag liggen. Maar daar begin het pas. 

Tijdens het webinar leer je aan de hand van praktijkcases uit Zeist en Hilversum hoe je bewoners niet alleen motiveert maar ook hoe voor hen en al intrinsiek gemotiveerde mensen drempels wegneemt om daadwerkelijk te laten verduurzamen, om zo meer grip te krijgen op de energietransitie. 

Meld je gelijk aan voor dit gratis webinar

PROGRAMMA
11:00 uur
Welkom en opening
Jan Jager, Stadszaken

11.05 uur
Introductie
Onderzoek bewonersmotivaties & energietransitie en vertaling naar praktijk
David Verschoor, senior research consultant, MarketResponse

11:20 uur
Praktijkcase
Bereiken en betrekken van inwoners bij de Transitievisie Warmte o.a. m.b.v. BSR leefstijlen in Hilversum
Wilma Klaren, senior adviseur Bureau Buhrs 

11.35 uur
Prakijkcase
Gedragsverandering en bewonersprofielen in Zeist
Annemiek Verstappen, adviseur Groene Stappen

11.50 uur
Vragen en antwoorden

12.00 uur
Einde webinar

PRAKTISCHE INFO
Datum: donderdag 11 april, 11.00 uur – 12.00 uur
Locatie: het is een online bijeenkomst
Voor wie: gemeentelijke overheden (bestuurders en ambtenaren wonen, wijkverbetering, energietransitie, verduurzaming), woningcorporaties, institutionele beleggers, ontwikkelaars.
Kosten: de bijeenkomst is gratis
Aanmelden: https://kennislab.typeform.com/to/CM1RTVi8