Webinar: gezonde en groene steden, van prioriteit naar praktijk

Datum: 2020-12-01
Tijd: 15:00
Locatie: Online

Op dinsdagmiddag 1 december organsieert Bureau Buiten met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en KuiperCompagnons het webinar ‘Gezonde en groene steden’. Hoe kunnen groen en recreatie goed meegenomen worden in een verstedelijkingsstrategie? Wat zegt de Nationale Omgevingsvisie hierover? Waarom is groen in en om de stad belangrijk, en hoe geven we daaraan de ruimte? Deze en andere vragen komen aan bod.

Groen in de verstedelijkingsstrategie

Nederland staat bekend om haar compacte steden, waarbij het groen altijd binnen handbereik is. Maar in de verstedelijkingsopgave van dit moment, blijkt het toch lastig om groen en de recreatieve betekenis ervan, een volwaardige plaats te geven. Een verstedelijkingsstrategie wordt veelal integraal aangepakt, maar welke rol heeft groen hierin? Groene structuren zijn van groot belang voor klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit en leefbaarheid. Groen staat tegelijkertijd onder druk door verstedelijking én een toenemend aantal recreanten. Daarnaast is er voor groen vaak geen kwantitatieve ruimteclaim beschikbaar, en staat het recreatief groen, vaak ook letterlijk, niet op de kaart.

Gezonde en groene Steden

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) benoemt groen als een integraal onderdeel van gezonde en groene steden en een toekomstbestendig landelijk gebied. Maar hoe realiseren we deze ambities uit de NOVI in de praktijk? Op regionaal niveau zien we grote verschillen hoe gemeenten en provincies de rol van groen en recreatie inbedden in hun aanpak. Hier kunnen we van elkaar leren.

Online programma

Hieronder vindt u het programma en de sprekers.

De Nationale Omgevingsvisie en het belang van groen
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) voorziet het Rijk in een aanpak en kaderstellende beleidskeuzes waarin groen onderdeel is van gezonde en groene steden. In de NOVI is een “gezond ingerichte leefomgeving” één van de (21) nationale belangen. Sterke regio’s en steden en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied behoren tot de prioriteiten. Welke aanpak ziet het Rijk voor zich? Corine de Zeeuw, beleidsmedewerker Landelijk gebied en Nationale Omgevingsvisie (NOVI) bij Ministerie van Binnenlandse Zaken, neemt ons hierin mee.

Groen in de stad
Wouter Vos, directeur internationaal en programmadirecteur Leefbare Stad bij KuiperCompagnons, gaat in op groen in de stad. Hij schenkt daarbij specifiek aandacht aan vergroening in de stedelijke context en het belang van het terugbrengen van groen en blauw in de stad, onder andere door het beter benutten van stadsranden.

Groen om de stad
Anneke van Mispelaar, partner bij Bureau BUITEN, gaat in op wat er op regionale schaal nodig is om groen mee te laten groeien met de stad: inzicht in behoeften, de wandel- en fietsbewegingen en financiering. Aan bod komt de casus ‘Utrecht Buiten’ en ‘Intens’ (de toekomst van het landschap van de Metropoolregio Amsterdam). In ‘Utrecht Buiten’ wordt geadviseerd hoe de toekomstige recreatievraag een plek kan krijgen in de regio. Voor de MRA deed Anneke mee aan de ontwerpateliers over het landschap van de toekomst en maakte zij een raming van de financieringsopgave. Hieruit bleek dat recreatie een forse investeringsopgave vraagt, maar dat die vergeleken met andere investeringen toch overzichtelijk is.

Datum: Dinsdag 1 december
Tijd: 15:00 – 16:30
Plaats: Online

Voor wie: beleidsadviseurs, programmamanager, opgavemanagers, experts, en geïnteresseerden op het gebied van recreatie, vrijetijdseconomie, groen en leefomgeving, stedelijk ontwerp, ruimtelijke planning.

Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u via deze link.

Openingsbeeld: Mabel Amber, Pixabay