Webinar: Een levendige stad is een veelzijdige stad

Datum: 2020-12-10
Tijd: 15:00 - 16:15
Locatie: Online

Hoe houden we onze (binnen)stad levendig en ook veelzijdig? Platform31 en Buck Consultants International organiseren over dit vraagstuk een webinar.

De stad is de motor van de economie. Mensen willen er wonen, werken en elkaar ontmoeten. In de stad komen alle functies samen. Bedrijven en getalenteerde inwoners vinden elkaar in nieuwe innovaties. Tegelijkertijd zijn er veel opgaven: een groeiende druk op de ruimte, de woningbouwopgave in onze grote en middelgrote steden, vraagstukken rondom leegstaande kantoren én een dreigende winkelleegstand in de binnenstad met een monotone aanblik van winkelstraten met weinig variatie. Daarnaast zijn er opgaven rondom veiligheid en gezondheid.

Aanmelden kan hier

Wat gaan we doen?

Onder leiding van René Buck, directeur Buck Consultants International, geven experts van BCI en Platform31 hun visie. Daarnaast bieden we een Platform31-essay aan Monique Esselbrugge, wethouder economie van de gemeente Nijmegen en namens de G40 bestuurlijk trekker van de themagroep Vitale Binnensteden. Tot slot volgt een debat met experts waaronder de sprekers.

Vragen die in dit interactieve webinar aan de orde komen:

Blijft de stad ook in de toekomst een magneetfunctie vervullen na COVID-19, ook als we COVID-19 beheersbaar hebben gemaakt?
Hoe kunnen hybride retailconcepten bijdragen aan het voorkomen dat de stad leegloopt
Hoe houden we de (binnen)steden vitaal, levendig en veelzijdig?

Voor wie?

Het webinar is interessant voor beleidsmakers, bestuurders, ontwikkelaars en private partijen (retail-sector, vastgoed) die zich bezighouden met de ontwikkeling in de (binnen)stad.

Aanmelden kan hier