Webinar ‘Brede waardecreatie in mixed use-ontwikkeling’

Datum: 22-06-2023
Tijd: 11.00 - 12.00 uur
Locatie: Online

Het is een tendens: er komen steeds meer mixed use-plekken in de stad. Aan monofunctionele woonomgevingen, winkelgebieden en bedrijventerreinen worden functies toegevoegd. Nabijheid van voorzieningen – het maken van een 15-minutenstad – is een doel op zich.

Maar hoe zorg je met mixed use-ontwikkeling voor brede waardecreatie in deze gebieden?

Hoe verhouden bewoners, bezoekers en bedrijven zich tot elkaar en tot de voorzieningen?

En hoe maak je zo’n plek uniek?

Deze en andere vragen staat centraal tijdens het WEBINAR 'BREDE WAARDECREATIE IN MIXED USE-ONTWIKKELING' die Stadszaken.nl en MarketReponse op donderdag 22 juni samen organiseren, van 11.00 tot 12.00 uur.

GELIJK AANMELDEN VOOR DIT EVENT

Veel overheden en gebiedsontwikkelaars tasten in het duister als het gaat om de vraag hoe je een 15-minutenstad maakt. Dat begint met inzicht krijgen in de behoefte aan voorzieningen door mensen ín de stad.
Onderzoeksbureau MarketResponse heeft via een uitgebreide enquête de voorzieningenwensen van Nederlanders in kaart gebracht en kan de behoeftes koppelen aan bewonersmotivaties, uitgaande van leefstijlprofielen uit het BSR-model. Want lang niet iedereen wil hetzelfde.
Perfect Place verrijkt deze informatie met inzicht in het daadwerkelijke gedrag van bewoners, bezoekers en werknemers, op basis van stromenonderzoek.
WYNE Strategy & Innovation kan op basis van deze data een strategie- en businesscase maken voor een voorzieningenprogramma voor een gebied, waarbij maatschappelijke en economische doelen samen opgaan.

Tijdens het webinar leert u:

  • Hoe Nederland kijkt naar voorzieningen en het gebruik van die voorzieningen in verschillende situaties: als bewoner, als werknemer, of onderweg van de woning naar de werkplek en vice versa;
  • Dit uitgesplitst voor verschillende segmenten leefstijlprofielen uit het BSR-model;
  • Wat dit betekent voor het plannen van voorzieningen in gebieden die ontwikkeld of getransformeerd moeten worden;
  • Hoe je (potentiële) stromen van bewoners, bezoekers en werknemers van een gebied in kaart kunt brengen en (strategisch) mee kunt nemen in je ontwikkelproces en visievorming voor een gebied;
  • Hoe je vervolgens een businesscase voor een gebied kunt maken waarbij het toevoegen van voorzieningen niet alleen als economisch verdienmodel wordt gezien, maar gewaardeerd wordt aan de hand van de behoeftes van (toekomstige) bewoners, bezoekers en werknemers;
  • Dit op bases van de ervaringen van een multidisciplinair team van drie stadmakers Wiebe de Ridder (MarketResponse), Tony Wijntuin (WYNE Strategy & Innovation) en Anton Los (Pefect Place), die deze integrale aanpak voor brede waardecreatie in mixed use-ontwikkelingen samen vormgeeft.


PROGRAMMA

11.00 uur
Welkom door Jan Jager, Stadzaken en Wiebe de Ridder, Principal Consultant wonen, vastgoed en leefomgeving, MarketResponse

11.05 uur
Segmentering + doorvertaling naar de 15-minutenstad
Hoe kijkt Nederland naar voorzieningen in de wijk, bij het werk, tijdens de reis van woning naar werkplek, en vice versa, gekoppeld aan leefstijlprofielen.
En wat betekent dit voor het plannen van voorzieningen in gebieden die ontwikkeld of getransformeerd moeten worden?
Wiebe de Ridder, principal consultant, MarketResponse

11.20 uur
Ondersteunend inzicht in bezoekersstromen
Welk gedrag vertonen bewoners, bezoekers en werknemers daadwerkelijk in een gebied en in hoeverre sluit dit, gekoppeld aan hun leefstijlprofielen, aan bij het (gewenste) voorzieningenprofiel?
Anton Los, CEO/Co-founder Perfect Place

11.40 uur
Sturen op brede waardeontwikkeling
Op basis van deze data invulling geven aan een voorzieningenprogrammering in een gebied met een juiste differentiering en huurcondities, aansluitend bij een economisch-ruimtelijke programmering
Tony Wijntuin, oprichter/eigenaar WYNE Strategy & Innovation

11.50 uur
Afsluitende dialoog met gelegeheid tot het stellen van vragen

12.00 uur
Einde


FACTS & FIGURES
Datum: Donderdag 22 juni, 11.00 uur – 12.00 uur
Locatie: Het is een online bijeenkomst
Voor wie: overheid (gemeente, provincie), vastgoed (ontwikkelaars, gebiedsontwikkeling- en herstructureringsmaatschappijen, corporaties), ondernemers (alle partijen die voorzieningen exploiteren);
Kosten: de bijeenkomst is gratis
Aanmelden: https://kennislab.typeform.com/to/sibgjd0o