Webinar beheer & onderhoud ‘met’ biodiversiteit

Datum: 2021-04-06
Tijd: 10:00
Locatie: Online

De Waterschappen zijn partner in de realisatie van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Wat betekent dat in de praktijk voor het beheer- en onderhoudswerk?

Tijdens het CoP (Community of Practice) webinar 'Beheer & Onderhoud "met" Biodiversteit' deelt CoP handreikingen en ervaringen, op dinsdag 6 april 2021 van 10:00-12:00 uur. Sprekers van De Cruydhoeck, WUR, Provincie Gelderland en diverse andere waterschappen zullen in hun deelsessies handreikingen doen hoe je op eenvoudige wijze kan bijdragen aan biodiversiteit zonder grote ingrepen. Daarnaast krijgt de deelnemer mee waar hij zelf op kan letten voor een meer biodivers beheer. 

Meer informatie vindt u via deze link.

Openingsbeeld: Pixabay