Water in de 21e eeuw – vorm geven aan transities

Datum: 2021-03-04
Tijd: 16:00
Locatie: Online

KNW organiseert een serie webinars met als doel kennis en vaardigheden aan te reiken om te werken aan transities. Op 4 maart gaat de serie van start met de titel Interne en externe watertransitie in theorie en praktijk – succesvolle vaardigheden.

De waterwereld, zoals waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben steeds vaker te maken met complexe problemen waar geen duidelijke regisseur voor is, waar geen eenvoudige oplossing voor is, en waar de belangen complex en deels tegengesteld zijn. Denk aan bodemdaling, klimaatadaptatie, herstel biodiversiteit, of het veiligstellen van schone drinkwaterbronnen op de korte én lange termijn. De traditionele project- en procesaanpak werkt niet meer, maar wat dan wel? Transitiemanagement? Meervoudig organiseren? Een ontwerpbenadering? Dit vraagt nieuwe vaardigheden van waterschappen en drinkwaterbedrijven, nieuwe partnerschappen, en nieuwe gedachten over de eigen rol.

Sprekers zijn Susanne Wuijts (RIVM/UU) die onlangs is gepromoveerd op effectiever waterkwaliteitsbeheer over de theorie, directeur van Waterbedrijf Groningen Riksta Zwart over de interne en externe watertransitie in de praktijk. Bowine Wijffels, transitiemanager circulaire economie (Provincie Zuid Holland) en adviseur Netwerkend Werken (Netwerk&Co) reflecteert op deze sprekers en maakt de verbinding naar het handelingsperspectief van de professional. Moderator is Paul van Eijk, programmaleider implementatie omgevingswet bij waterschap Vallei en Veluwe en lector bij VHL.

Meer informatie vindt u hier.

Openingsbeeld: Pixabay