Verkiezingswebinar ‘Ruimte voor werken, de provincie aan zet’

Datum: 01-02-2023
Tijd: 11:00 - 12:00
Locatie: Online

In verband met de provinciale statenverkiezingen organiseren vakblad BT en Buck Consultants International (BCI) op woensdag 1 februari het eerste van een reeks van drie verkiezingswebinars. Thema van het eerste webinar is ‘ruimte voor werken, de provincie aan zet’.

Meld je hier gratis aan.

Op donderdag 14 oktober presenteerde minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in een Kamerbrief de eerste contouren van het programma werklocaties. Daarmee ligt er een veelbelovende eerste uitwerking, waarin de minister onder meer stelt dat het Kabinet het huidige areaal aan ruimte dat bestemd is voor economische activiteiten op bedrijventerreinen, minimaal wil behouden. In juli 2023 volgt de definitieve uitwerking van het programma werklocaties.

Op 12 december verstuurde minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) het provinciaal startpakket voor de fysieke leefomgeving aan de provincies.

De provincies zullen in 2023 – samen met gemeenten en waterschappen – de ruimtelijke puzzel moeten gaan leggen, waarin ze ruimte voor werken moeten afwegen tegen en/of combineren met ruimtevragen vanuit andere nationale programma’s. Ook zullen ze zich moeten positioneren ten opzichte van gemeenten, die verantwoordelijk zijn en blijven voor het bestemmen en aanleggen van ruimte voor werken.

Programma

11:00 uur - Welkom en introductie, Jan Jager, redacteur BT, en Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International (BCI)

Korte QenA over de EZK-Kamerbrief contouren programma werklocaties
Jan Jager & Marcel Michon in gesprek met Kristel Wattel-Meijers en Margreet Verwaal, resp. programmamanager programma werklocaties en senior beleidsmedewerker, Ministerie van EZK, over de contouren van het programma werklocaties

11:10 - Wat is de ruimtevraag vanuit economische sectoren? Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International (BCI)

11.25 uur - Hoe veranderen duurzame en circulaire doelen randvoorwaarden ten aanzien van de vestiging van economische functies en bedrijven? Ilse Zaal, gedeputeerde Noord-Holland, portefeuillehouder ruimtelijke economie (IPO)

11.40 uur - Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio aan Fontys Hogeschool, presenteert kort de resultaten van een inventarisatie van provinciale verkiezingsprogramma’s. Heeft ruimte voor werken in tegenstelling tot de gemeentelijke partijprogramma’s in 2020 nu wél de aandacht? Hoe zorgen we ervoor dat ruimte voor werken een onderwerp wordt aan de formatietafel?

Gevolgd door een dialoog over de rol van de provincie bij het toedelen en borgen van ruimte voor werken
Kristel Wattel-Meijers, Margreet Verwaal, Marcel Michon, Ilse Zaal, onder leiding van Jan Jager

12.00 uur - Einde

Praktische informatie

Wat: verkiezingswebinar ‘Ruimte voor werken, de provincie aan zet’
Wanneer: woensdag 1 februari, 11.00 uur – 12.00 uur
Voor wie: medewerkers van afdelingen economie en ruimtelijke ordening van provinciale en gemeentelijke overheden, medewerkers van (regionale) ontwikkelingsmaatschappijen en iedereen die zich met ruimte voor werken bezighoudt;
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden

Klik hier om je aan te melden