Verkiezingsdebat Ruimte en Wonen

Datum: 2021-02-26
Tijd: 15:00
Locatie: Online

Op 17 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De onderwerpen Ruimte en Wonen zijn belangrijker dan ooit deze eeuw. De schaarse ruimte worden vanuit alle hoeken geclaimd. Uit een publieksenquête van I&O Research blijkt dat de woningnood, na COVID-19, de grootste uitdaging vormt voor het nieuwe kabinet. Wat moet de nieuwe regering doen? Op vrijdag 26 februari gaan wij hierover in gesprek met politici (VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, SP en mogelijk ChristenUnie) en experts op dit vakgebied.

Het debat kent drie onderdelen ingeleid door de experts Hans Leeflang, Hugo Priemus en Co Verdaas:

  • Oplossingen voor de woonproblematiek
  • Keuzes voor de inrichting van de schaarse ruimte
  • De bestuurlijke organisatie van Ruimte en Wonen

Onder leiding van Paul Gerretsen (Deltametropool) en Hamit Karakus (Platform31) wordt, behalve over de onderlinge verschillen, ook gesproken over mogelijke gedeelde oplossingen, vooruitlopend op de komende kabinetsformatie. 

U kunt het debat online volgen en tijdens het debat meediscussiëren. Meer informatie vindt u hier.

Openingsbeeld: Pixabay