Symposium: van boskrimp naar bosgroei

Datum: 2021-01-21
Tijd: 15:00
Locatie: Online

Nederland wil in tien jaar haar areaal bos uitbreiden. Hiervoor liggen vele plannen, maar waarom leidt dit tot nog toe nauwelijks tot groei? Praat mee tijdens het kosteloze symposium op donderdag 21 januari: ‘Bosuitbreiding in Nederland – hoe realiseren we dat?’ De organisatie ligt in handen van Stichting Probos en Communicatiebureau de Lynx.

Bossen zijn van grote maatschappelijke waarde. Ze versterken de biodiversiteit, leveren hout, dragen bij aan de gezondheid en zijn geliefde recreatieplekken. Ook nemen bossen CO2 op en houden dit vast, daarmee remmen ze de klimaatverandering af.  Als we hier in Nederland serieus werk van willen maken, dan zou de overheidsdoelstelling van 37.000 ha nieuw bos  nog maar het begin moeten zijn.

Maar in de laatste jaren is het areaal bos juist gekrompen. Het is dus hoog tijd om van boskrimp naar bosgroei te gaan. Ook al zijn er veel initiatieven om bomen aan te planten en liggen er de nodige plannen voor bosuitbreiding in Nederland: het zet nog geen zoden aan de dijk.

Waardoor groeit het areaal bos dan nu nog niet daadwerkelijk? In het symposium buigen we ons met deskundigen en met alle deelnemers over de vraag: hoe zorgen we dat de bosuitbreiding er echt komt?

Symposium: ‘Bosuitbreiding in Nederland – hoe realiseren we dat?’

Datum: donderdag 21 januari 2021, van 15.00 tot 17.00 uur.
Locatie: online via Zoom (link volgt na aanmelding)
Kosten: geen.
Aanmelden: http://bit.ly/symposium-bosuitbreiding  

Programma: 

Bosuitbreiding: lessen uit het verleden 
Op basis van studie van Probos naar 30 jaar bosuitbreidingsbeleid zoomen we in op de knelpunten bij bosuitbreiding. Lex Hoefnagels (Provincie Limburg) en Meino Lumkes (Provincie Drenthe) reageren hierop.

De visie en bevindingen van een ongeduldig burgerinitiatief
Floor Verdenius heeft zich verdiept in alle ontwikkelingen rond bosuitbreiding. Hij signaleert: de doelen zijn niet ambitieus en de initiatieven zijn versnipperd. Er moet meer gebeuren en beter!

Provinciale kansenkaarten en landschappelijke inpassing van bos en bomen
Linda Noorman legt uit hoe de provincie Groningen werkt aan meer bos. De provinciale kansenkaart is daarin een belangrijk hulpmiddel. 

37.000 ha nieuw bos of liever nog meer in NL: hoe realiseren we dat? 
Hoe komen we in de komende jaren tot grote stappen voor bosuitbreiding? Alle deelnemers kunnen ideeën aanreiken. Teo Wams (Natuurmonumenten), Hanneke van Ormondt (Urgenda) en Vincent Lokin (Coalitie Bos & Hout) reageren hierop.   

 Openingsbeeld: Pixabay