Foto: dsm-firmenich

Studiereis 'Economische gebiedstransformaties: nieuwe regionale verdienmodellen'

Datum: 09-10-2024
Tijd: Woensdag 9 en donderdag 10 oktober
Locatie: Vlaanderen en Zuid-Nederland


Het gaat er niet alleen om dat we durven kiezen voor nieuwe economie, maar dit ook ruimtelijk laten landen. Dat gebeurt steeds vaker in gebieden die al een economische functie hebben, en getransformeerd worden naar nieuw economisch gebruik.

Daarbij wordt aangesloten bij drie belangrijke beleidstrends: 1) circulaire en biobased economie als nieuwe standaard, 2) ruimte maken voor innovatie en 3) brede welvaart als uitgangspunt voor gebiedsontwikkeling.
 

STUDIEREIS ECONOMISCHE GEBIEDSTRANSFORMATIES

Tijdens de ‘Studiereis Economische gebiedstransformaties: nieuwe regionale verdienmodellen’ die vakblad BT en Buck Consultants International (BCI) op 9 en 10 oktober organiseren, bezoek we vier steden en regio’s in Vlaanderen en Nederland die al keuzes hebben gemaakt, en met gebiedstransformaties nieuw economisch momentum genereren, in plaats van nieuwe woongebieden.

Je leert: 

  1. Hoe je de gewenste economie/economische ontwikkeling in een gebiedstransformatie borgt;
  2. Hoe je grondgebruik in de gewenste richting stuurt (het juiste bedrijf op de juiste plaats);
  3. Hoe je bouwt aan een nieuwe economie in een complex samenspel met andere ruimtelijke belangen;
  4. Hoe je diverse belangen afweegt in een gebied en aangrenzend aan het gebied;
  5. Hoe je financiële en andere instrumenten toepast om de doelen ook echt te bereiken; 
  6. Hoe je het bedrijfsleven betrekt bij de invulling van een gebiedstransformatie;
  7. Hoe je nieuwe economische en ruimtelijke concepten toepast (meerlaags, functiemenging) 

Schrijf je nu en ga mee naar de volgende hotspots:

Blue Gate Antwerpen: lineair werken dankzij circulair groeien
Blue Gate Antwerp is het eerste eco-effectieve, watergebonden HMC-cluster in België. Gevestigd op de fundamenten van Petroleum Zuid, het hart van de Antwerpse petroleumindustrie, biedt het 36 hectare metende terrein geleidelijk aan ruimte aan innovatieve ondernemingen met een heldere ambitie: lineair groeien dankzij circulair werken. Blue Gate Antwerp is mede dankzij een brownfield convenant tot stand gekomen

Wetenschapspark Arenberg: aanjager van innovatiehart Leuven
Dan wel geen gebiedstransformatie, maar niet onbelangrijker: Wetenschapspark Arenberg in Leuven stimuleert sinds 2001 de groei van nieuwe hightech bedrijven door met kantoorruimte en laboratoria hun kernactiviteiten te ondersteunen. Wetenschapspark Arenberg is nog steeds in ontwikkeling en stut daarmee de uitbouw van de Vlaamse kenniseconomie. De nabijheid van het wetenschapspark bij kennisinstellingen zoals Imec, dat onlangs een investering van 2,5 miljard euro ontving in het kader van de Europese Chip Act voor een NanoIC pilot line, KU Leuven en UZ Leuven zorgen voor een dynamische interactie tussen ondernemers en wetenschappers. Dit genereert vernieuwende ideeën en versnelt de groei van de Leuvense hightech regio.

Logistics Valley Flanders: van Ford Genk naar duurzame logistiek
Ford Genk sloot im 2012 definitief de deuren. Wat over bleek was een gigantische brownfield in het hart van Europa. De vroegere Fordsite onderging de afgelopen jaren een enorme metamorfose tot Logistics Valley Flanders, met ruimte voor logistieke en industriële bedrijvigheid, voorzien van een 430 meter lange kademuur aan het Albert Kanaal. Op vrijdag 29 september 2023, ruim 10 jaar na de sluiting van de Ford Fabriek, werd het nieuwe, multimodale bedrijventerrein officieel ingehuldigd. Met een ‘Dry Port Genk’ van H.Essers als nieuwe inlandterminal voor hun chemiedivisie. Zij verwachten dat ze dankzij deze terminal 1.800 vrachtwagens per maand van de weg zullen kunnen halen, zowel voor inkomende als uitgaande transporten. En een nieuw logistiek park van het consortium Genk Green Logistics, een uiterst modern logistiek en semi-industrieel complex van ongeveer 250.000 m². Dat park kwam tot stand dankzij een joint venture tussen Group Machiels en Intervest Offices & Warehouses. Ondertussen zijn Eddie Stobart, P&O Ferrymasters, Nippon Express, Neovia en Konings er thuis.

Chemelot Circular Hub: van grootverbruiker tot eerste circulaire chemiepark van Europa
Ten opzichte van 1990 is de uitstoot van broeikasgassen van Chemelot al met 45 procent teruggebracht. De ambitie is echter veel groter. De bedrijven op Chemelot willen samen de eerste klimaatneutrale en circulaire chemische site van Europa realiseren. Chemelot is de kraamkamer van grondstoffen van honderden dagelijkse producten, op basis van inkomende stromen: nafta en aardgas. In 2050 moet dat volledig vervangen zijn door circulaire varianten bestaande uit bijvoorbeeld huishoudelijk restafval en houtafval. Op het 800 ha. metende terrein staan al proefopstellingen, demofabrieken en zelfs industriële installaties die op circulaire grondstoffen draaien. En er wordt hard gewerkt aan de herontwikkeling van de Chemelot haven (in Stein) waarlangs de nieuwe aanvoer van circulaire grondstond kan plaatsvinden. De betrokken gemeenten Sittard-Geleen en Stein dragen bij aan de transformatie door optimalisatie van ruimtelijke planvorming en verbetering van lokale infrastructuur.


PROGRAMMA
Vertrek: woensdag 9 oktober 09.30 uur vertrek per bus vanaf Station Breda
Terugkeer: donderdag 10 oktober 18.00 uur op Station Breda (tussentijds afstappen is uiteraard mogelijk)
[inhoud volgt]


FACTS & FIGURES
Wat: Studiereis 'Economische gebiedstransformaties: nieuwe regionale verdienmodellen'
Wanneer: woensdag 9 en donderdag 10 oktober 2024;
Voor wie: ambtenaren van gemeenten en provincie, medewerkers van regionale ontwikkelingsmaatschappijen et cetera;
Kosten*: 1450,- euro.
Aanmelden: https://kennislab.typeform.com/to/HGpKbfNc

*compleet verzorgd met lunches, diner, consumpties, overnachting, mogelijke entreegelden, vervoer, reisbegeleiding en een reisverslag achteraf;