Studiereis 'Antwerpen breekt uit' (oud)

Datum: 16-04-2024
Tijd: Di 16 april & wo 17 april
Locatie: Antwerpen

 

Stichting Steenbreek, Vakblad Groen, ROm en Stedelijk Interieur organiseren een tweedaagse studiereis naar de stad Antwerpen. 

Op dinsdag 16 en woensdag 17 april 2024 bezoeken de deelnemers de stad Antwerpen die is gekozen als een van de honderd Europese steden die tegen 2030 gedeeltelijk klimaatneutraal moeten zijn. 

Belangstellenden kunnen zich vanaf nu inschrijven voor deze reis.

Antwerpen

Met het klimaatplan ‘Antwerpen voor Klimaat’ stelt de stad zich tot doel een halvering van de CO2-uitstoot tegen 2030 en klimaatneutraliteit tegen 2050. Daarvoor neemt de gemeente al heel wat maatregelen, enerzijds om de CO2-uitstoot terug te dringen en anderzijds de gevolgen van de klimaatverandering zoals droogte, hitte en wateroverlast, op een slimme manier aan te pakken. Het streven is een aantrekkelijke en levendige stad met ruimte voor groen, water en recreatie.

Thema

Speerpunten tijdens de studiereis met excursies is de manier waarop groen de leef- en werkomgeving positief versterkt en de effecten op klimaatadaptatie en biodiversiteit. Maar ook de conflicten die ontstaan in de binnenstad en de bestaande bebouwde omgeving komen aan bod.

Wat kunt u verwachten?

Op de eerste dag krijgt u toelichting over ‘Antwerpen breekt uit’ en verschillende groen/blauw-projecten door Marianne Hubeau, teamcoördinator Publieke Ruimte Stad Antwerpen en procescoördinator ‘Antwerpen breekt uit’.

De gidsen, onder wie Johan Pieraerts (adviseur Publieke Ruimte Stad Antwerpen), zullen een toelichting geven op de projecten die wandelend of per bus bezocht worden. Zo worden onder meer de groene buurt Nieuw Zuid, de heraanleg van de Scheldekaaien en klimaatrobuust Sint-Andries (stadslab) bezocht.

Kernvraag van de studiereis is: hoe gaat Antwerpen in de praktijk met het thema om en wat kunnen we er in Nederland van leren?

Netwerk

Tijdens de studiereis is er tijd om elkaar en de stad Antwerpen beter te leren kennen. Juist in de vakgebieden stedenbouw, groen, klimaatadaptatie, biodiversiteit en ecologie is het belangrijk om nieuwe allianties te smeden. Deze studiereis geeft daar volop gelegenheid toe.

Interesse?

Belangstellenden kunnen zich vanaf nu inschrijven.

Praktische informatie

Datum: 16 en 17 april 2024

Dag 1: aankomst 12.00 in Resto August, start programma 13.30 uur. Programma duurt tot 18.20 uur en vervolgens diner

Dag 2: start programma 09.00 uur; 15.15 uur vertrek naar Nederland

Kosten: voor € 599,00 ex btw bieden wij u het programma, sprekers, verblijfsruimten, 2 x lunch, 1 x diner, overnachting incl. ontbijt en busvervoer vanaf Utrecht naar Antwerpen v.v.
Kosten: € 539,00 ex btw voor abonnee's van de vakbladen Groen, ROm en Stedelijk Interieur en leden van St. Steenbreek.

Bij deelname zijn onze algemene voorwaarden van toepassing,