Stedelijk Interieur Congres: Water en bodem sturend

Datum: 14-02-2023
Tijd: 09.30 uur - 17.30 uur
Locatie: Leiden

WATER EN BODEM STUREND
OPENBARE RUIMTE-OPLOSSINGEN VOOR DE VERDICHTE STAD

 

- SAVE THE DATE - 

Stedelijke verdichting is een doel op zich. Dat betekent dat de ruimte die overblijft voor ontmoeting, groen, water en biodiversiteit nóg slimmer moet worden aangewend. ‘Water en bodem sturend’ wordt daarbij een leidend principe, juist ín de stad.
 

Het is deze driedimensionale ontwerpuitdaging die centraal staat tijdens het negentiende Stedelijk Interieur Congres op donderdag 14 september in Leiden.

Water en bodem leggen de basis voor een duurzame stedelijke leefomgeving. Juist in de steeds compacter wordende stedelijke setting zullen openbare ruimte-oplossingen in harmonie met water en bodem moeten worden gekozen en geïmplementeerd. Als je nu niet goed acteert, krijg je straks de rekening gepresenteerd in de vorm van verlies aan biodiversiteit, uitdroging, wateroverlast, hittestress, et cetera. Het is dus zaak om nú te handelen.

Leiden kent een grote bouwopgave die volledig binnenstedelijk wordt ingevuld. Tegelijk wil Leiden een van de meest leefbare steden van Europa worden. De openbare ruimte heeft daarin een spilfunctie. Om de openbare ruimte zo goed mogelijk te benutten, werken beleids- en ontwerpcollega’s samen in één afdeling ‘Duurzame Leefomgeving’ binnen het Cluster Stedelijke Ontwikkeling. Élke openbare ruimte-oplossing dient meerdere doelen, of het nu gaat om klimaat en biodiversiteit of om de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. De ondergrond vormt daarbij het startpunt.

Leiden is geen eiland. Deze uitdadingen spelen overal. Het Stedelijk Interieur Congres is bestemd voor iedereen die bezig is het realiseren van duurzame stedelijke leefomgevingen, of het nu beleidsmakers, ontwerpers of beheerders van de openbare ruimte zijn.

Op het congres bieden we inspiratie met optredens van verrassende sprekers die laten zien dat je méér kunt halen uit de openbare ruimte, die praktische handvatten aanreiken aan in de vorm van workshops en ontwerpsessies, en ten slotte presenteren we de bewijslast in de vorm van een excursies naar een geslaagde openbare ruimte-interventies in Leiden zelf.

Bekijk het volledige programma op https://sicongres.nl/programma/


NOTEER 14 SEPTEMBER ALVAST IN UW AGENDA !!