Help, de energietransitie dreigt vast te lopen!

Datum: 21-11-2023
Tijd: 14.00 - 16.30 uur
Locatie: Amersfoort

Seminar ‘Ruimte creëren voor het energiesysteem van de toekomst’

Datum: 21-11-2023
Tijd: 14.00 - 16.30 uur
Locatie: Amersfoort

Particulieren en ondernemers werken volop aan de verduurzaming van het energiesysteem, en ook energieproducenten en netbeheerders versnellen met miljardeninvesteringen. Maar de transitie dreigt vast te lopen in trage ruimtelijke procedures. De ruimte is beperkt en er is veel weerstand vanuit de omgeving. Het zou zoveel makkelijker gaan als de energiewereld en die van de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling meer samen optrekken. 

Kortom: hoe komen we tot snellere en verantwoorde ruimtelijke inpassing van een nieuw duurzaam energiesysteem? Wat vraagt dat van overheden en initiatiefnemers?

Antwoorden op die vragen willen we vinden tijdens het seminar ‘Ruimte creëren voor het energiesysteem van de toekomst’ dat vakbladen ROm en BT organiseren op dinsdag 21 november van 14.00 tot 16.30 uur in Amersfoort. 

Met onder meer cases uit Alblasserwaard en Drechtsteden, waar met behulp van een digital twin ondernemerscoöperaties voor energyhubs op bedrijventerreinen van de grond komen. 

KLIK HIER OM U DIRECT AAN TE MELDEN

JE LEERT: 

  • Hoe je de werelden van RO- en ruimtelijk-economische vakprofessionals, energieleveranciers en -beheerders kunt verbinden;
  • Hoe je duurzame energie-opwek en -beheer sneller en integraler ruimtelijk kunt inpassen; 
  • Hoe je door collectief slimmer om te gaan met vraag en aanbod voorkomt dat je vastloopt met de verduurzamingsopgave.

PROGRAMMA

14.00 uur
Inloop

14.15 uur 
Welkom door Marcel Bayer, hoofdredacteur ROm/BT

14.20 uur
Wat komt er op ons af? Blik op de infrastructuur van de toekomst
Jort Kuipers, hoofd Ruimte en recht, netbeheerder Stedin

14.40 uur
Introductie in de wereld van de energie-gebiedsontwikkeling aan de hand van praktijkcasus Alblasserwaard.
Arjan Raatgever, adviseur ruimte, wonen & economie, TwynstraGudde aan de hand van het praktijkvoorbeeld Alblasserwaard
Marcel Veenendaal, partner ruimte, wonen & economie, TwynstraGudde, aan de hand van het Beslismodel uitvoeringsstrategie energie opwek-project

15.20 uur
Energieplanologie voor gevorderden aan de hand van de praktijk
Johan Fuite, projectmanager ruimte en energieplanologie, Antea Group 

15.45 uur
Korte theepauze

16.00 uur
Ruimtelijke inpassing energie-infra vanuit gemeentelijk perspectief
Jory Rombouts, regisseur energiesysteem en opwek bij energieregio Drechtsteden
In de Drechtsteden wordt met behulp van een digital twin van het energiesysteem de besluitvorming rond, en het stimuleren van energyhubs op bedrijventerreinen ondersteund. Deze digital twin is ontwikkeld i.s.m. Zenmo (TU Eindhoven). Op meerdere bedrijventerreinen in de regio zijn inmiddels energiecoöperaties opgericht.

16.20 uur
Forumdebat: waar knelt de schoen en hoe kunnen we die passend maken? Met onder meer: 

- Gerrie Fenten (Thematrekker Ruimtelijke inrichting bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie)

- Jort Kuipers (hoofd ruimte en recht, netbeheerder Stedin), 

- Jory Rombouts, (Regisseur energiesysteem en opwek bij energieregio Drechtsteden)

- Jop Fackeldey (voormalig gedeputeerde Provincie Flevoland en portefeuillehouder energietransitie IPO)

16.40 uur
Borrel

FACTS & FIGURES

Datum: dinsdag 21 november, 14.00 uur – 16.30 uur
Locatie: Redactie ROm/BT, Paulus Borstraat 41, Amersfoort
Voor wie: RO- en economische medewerkers bij overheden (gemeente, provincie), gebiedsontwikkelaars in dienst van gemeenten, ontwikkelingsmaatschappijen en commerciële ontwikkelaars, duurzaamheids- en energiefunctionarissen en iedereen die vakinhoudelijk betrokken is bij de ruimtelijke inpassing van de energietransitie;
Kosten: de bijeenkomst is gratis voor abonnees van ROm en BT. Overige deelnemers betalen 50 euro.
Aanmeldenhttps://kennislab.typeform.com/to/PjNVmfW0