Seminar Ruimte voor werken ín de stad: randvoorwaarden voor functionele mixzones

Datum: 04-04-2023
Tijd: 13.30 - 16.00 uur
Locatie: Amersfoort

Stedelijke bedrijventerreinen staan door woningbouwambities onder druk. Anderzijds wordt waardevolle milieuruimte op bedrijventerreinen vaak nog onderbenut, doordat er bedrijven zitten die best gemixt kunnen worden met ander functies in (centrum)stedelijke zones, wijkcentra of woonomgevingen. Maar dan moet die ruimte er wel zijn. Veel gebouwen worden al met plinten opgeleverd, maar die zijn vaak niet geschikt voor serieuze bedrijvigheid. En wat willen ondernemers eigenlijk?

Tijdens het seminar Ruimte voor werken ín de stad: randvoorwaarden voor functionele mixzones dat vakblad BT en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) op dinsdag 4 april organiseren, staat de vraag centraal hoe we een aantrekkelijke vestigingsmilieus kunnen creëren voor bedrijfsactiviteiten in gemengde stedelijke omgevingen.

U leert:

  • Inzicht krijgen in de spreiding van economische activiteiten, uitgesplitst naar hindercategorie;
  • Welke activiteiten te mengen zijn met andere functies en zo ja, onder welke (ruimtelijke) randvoorwaarden, ook vanuit het omgevingsrecht bezien;
  • Welke activiteiten elkaar juist aanvullen (in hoeverre biedt mengen van economische activiteiten met andere functies juist ruimte voor synergie, en hoe vertaalt dit zich in nieuwe soorten functionele mixzones?);
  • Wat de hickups zijn waar bedrijven tegenaanlopen, en hoe je die kunt slechten;
  • Hoe je kunt sturen op ruimte voor bedrijfsruimte in de stad, of het nu om (centrum)stedelijke zones, wijkcentra of woonomgevingen gaat;
  • Wat de kansen zijn voor de bedrijfsruimtemarkt in stedelijke mixzones


PROGRAMMA
13.30 uur
Inloop met koffie en thee

14.00 uur
Opening en welkom
Jan Jager, vakblad BT, en Cees-Jan Pen, lector de Ondernemende Regio, Fontys Hogeschool/adviescommissie Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

14.05 uur
Analyse
Van bedrijventerrein tot productiewijken: welke economische activiteiten zitten waar?
Gerlof Rienstra, Rienstra beleidsadvies en beleidsonderzoek

14.20
Trends
Nieuwe typologieën voor stedelijke mixzones met werken
Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International (BCI)

14.40 uur
Praktijk
Herstructureren, intensiveren... mixen – onderzoek ‘Meer dan de plint’ en vertaling naar praktijk
Sander van Schijndel, investment manager Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU)

15.00 uur
Praktijk
Kansen voor de bedrijfsruimtemarkt in stedelijke mixzones – Verantwoordelijkheden markt en overheid
Sven Bertens, head of research & strategy, JLL The Netherlands

15.20
Praktijk
Van mooie woorden naar harde instrumenten – In gesprek met drie steden over hun inspanningen om ruimte voor werken te borgen: in hoeverre is het afdwingbaar? 
Marc de Ridder, adjunct van de directie & verweefcoach, Stad Gent
Casper van der Feltz, projectleider vastgoed en gebiedsontwikkeling, Gemeente Den Haag
Marc Weel, Stedelijk Bedrijvenadviseur Transformatie, Gemeente Amsterdam
Gábor Everraert, Opgavemanager Team Ruimtelijke Economie, Gemeente Rotterdam


15.40
Wrap up
Werken ín de stad – Randvoorwaarden voor een goed vestigingsklimaat
Cees-Jan Pen

16.00 uur
Borrel

Wat: BT/SKBN-seminar ‘Ruimte voor werken ín de stad: randvoorwaarden voor functionele mixzones’
Wanneer: dinsdag 4 april 2023
Voor wie: dit seminar is bestemd voor iedereen die zich vakinhoudelijk bezighoudt met het bieden van goede huisvesting voor bedrijfsactiviteiten, of het nu om overheidsambtenaren, medewerkers van ontwikkelingsmaatschappijen of aanbieders van huisvesting gaat, of vanaf de zijlijn een bijdrage levert aan het realiseren van gezonde stedelijke werkmilieus;
Waar: redactie BT, Paulus Borstraat 41, Amersfoort
Kosten: gratis voor abonnees van BT , ROm en SKBN-leden. Overige deelnemers betalen 100 euro entree.
Aanmelden: Dit evenement zit vol, aanmelden is niet meer mogelijk