Seminar Bedrijven naar de binnenstad!

Datum: 2022-07-06
Tijd: 13:30 - 17:00
Locatie: Amersfoort

Veel binnensteden gaan op de schop. Maar de ruimte die vrijkomt door het terugbrengen van het winkelareaal, wordt zelden gebruikt voor nieuwe economische functies. Of het moeten de voorzieningen zijn voor nieuwe bewoners, die in centrumplannen wél een sleutelrol krijgen toebedeeld. Daarmee doen steden zowel de economie als hun binnensteden tekort.

Bedrijven genereren een dynamiek die bij de binnenstad hoort. De functie werken en typische binnenstadvoorzieningen als cafés, restaurants, vullen elkaar perfect aan. Ondernemers geven dan ook steeds vaker de voorkeur aan stedelijke omgevingen, waarin ze de voorkeur van een nieuwe generatie werknemers volgen. Omgekeerd genereren bedrijven draagvlak voor nieuwe voorzieningen.

Daar komt bij dat bedrijven elders in de stad in de knel zitten door transformatie van bedrijventerreinen naar wonen. Tegelijk vinden op bedrijventerreinen op grote schaal activiteiten plaats die eigenlijk niet op bedrijventerreinen horen, en prima in een binnenstad-omgeving zouden passen.

Maar qua directe grondopbrengst legt werken het vaak af tegen wonen, ook in binnensteden. Tijdens het BT-seminar ‘Bedrijven naar de binnenstad!’ op woensdagmiddag 6 juli, staat de vraag centraal hoe we ruimte maken voor bedrijven in binnensteden. Dat doen we aan de hand van praktijkcases en een interactieve dialoog met sprekers én de deelnemers.

Tijdens het seminar komen onder meer de volgende vragen aan bod:

 • Hoe zorg je voor een gezonde cocktail tussen verschillende binnenstadfuncties, welke rol kunnen bedrijven daarin vervullen?
 • Hoe kom je van visie tot beleid en uitvoering, dwz hoe kunnen gemeenten en marktpartijen samen tot een gebalanceerde programmering komen?
 • Welke instrumenten, zowel planologisch als economisch, zijn inzetbaar om ruimte voor werken in binnensteden te borgen?

We sluiten af met een netwerkborrel in de tuin van de redactie van BT. Klik hier om u direct aan te melden.

Programma

 • 13.30 uur, inloop met koffie en thee
   
 • 14.00 uur,  welkom door Jan Jager, redacteur BT. Aftrap door Gert-Joost Peek, lector gebiedsontwikkeling en transitiemanagement aan de Hogeschool Rotterdam n.a.v. het onderzoek ‘Ecosystemen van Werk in de stad, veiligstellen van ruimte voor werk in stedelijke milieus’
   
 • 14.15 uur, Onderzoek onderbenutting bedrijventerreinen: is er sprake van scheefwerken? Door Gerlof Rienstra, Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies
   
 • 14.30 uur, Casus 1: Bedrijvige binnenstad als economische motor van Rotterdam. Door Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International (BCI), Esther Roth, projectmanager aanpak kantoren, gemeente Rotterdam.
   
 • 14.55 uur, Casus 2: Van retail naar werken – drie scenario’s voor warenhuizen, stedelijke aanloopstraten en stedelijke linten. Door Herman Kok, directeur Kern (voormalige Nederlandse Raad van Winkelcentra) en Arno Ruigrok (Places, Properties, People)
   
 • 15.20 uur, Casus 3: Innovatiedistrict Zwolle – Innoveren in de Zwolse binnenstad, door Karel Bolt, Sector Accountmanager Nieuwe Economie, Gemeente Zwolle
   
 • 15.45 uur, Casus 4: Ondernemers begeleiden naar (kern)winkelgebieden in héél Limburg – De methode ‘Streetwise’. Door Leonie Kuepers en Sjaak Vinken, oprichters Stichting Streetwise
   
 • 16.10 uur, Plenaire wrap up o.l.v. Jan Jager en Gert-Joost Peek
   
 • 16.30 uur, Netwerkborrel in de redactietuin

Praktische informatie

 • Wat: BT-seminar ‘Bedrijven naar de binnenstad!’
 • Wanneer: Woensdag 6 juli, 14.00 uur – 17.30 uur
 • Waar: Redactie BT, Paulus Borstraat 41, Amersfoort
 • Kosten: De bijeenkomst is gratis voor abonnees van BT en ROm en leden van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN). Andere deelnemers betalen 100 euro entree

Klik hier om u aan te melden