RICS webinar Ruimte voor werk in de stad

Datum: 2021-02-04
Tijd: 09:00 - 10:30
Locatie: Online

Steden groeien en veranderen. De druk op de ruimte is groot en veel functies vechten om een plekje. In dit webinar, georganiseerd door de RICS werkgroep Research & Innovatie, wordt ingegaan op de belangrijke rol die werk in steden heeft en het belang om die te behouden of zelfs uit te breiden. Kernvragen daarbij zijn: wat is het belang van betaalbare werkruimte in de stad en wat kunnen gemeenten en vastgoedpartijen daaraan bijdragen?

Sprekers zijn ondermeer Bernardina Borra van SPcitl.org, Gerlof Rienstra van Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidadvies, Gert-Joost Peek, lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement en Nicolas Baerelle van het Belgische Re-Vive dat investeert in 'brownfields' met als doel deze te revitaliseren tot duurzame vastgoedprojecten.

Het webinar is gebaseerd op de publicatie ‘Ecosystemen van werk in de stad, veiligstellen van ruimte voor werk in stedelijke milieus’, dat in gaat op 20 praktijkvoorbeelden in Nederland en België. De publicatie is onderdeel van het programma ‘Werken in Wijken’ waarmee de gemeente Rotterdam stuurt op het creëren en/of borgen van betaalbare werkruimte in een gebied.

In het webinar zal het onderzoek toegelicht worden, zal ingegaan worden op het 'Werken in Wijken'-programma van de gemeente Rotterdam, zullen diverse praktijkvoorbeelden behandeld worden en zal moderator Paul Wessels een paneldiscussie houden met de sprekers.

Deelname is gratis. Klik hier om je aan te melden.