PROVADA: Bedrijfsruimte als kansrijke vastgoedcategorie

Datum: 14-06-2023
Tijd: 12.00 - 13.00 uur
Locatie: PROVADA zaal E107

Steden en stedelijke regio's willen een actievere rol spelen bij het borgen van voldoende ruimte voor werk. Maar ze kunnen dit niet alleen. Alleen met behulp van de vastgoedmarkt kan in de groeiende behoefte aan stedelijke bedrijfsruimte worden voorzien.  

Ruimte voor werken in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) staat onder druk. Maar een economisch gezonde regio moet voldoende plek hebben voor werk en innovatie. En met de groei van de bevolking neemt de behoefte aan stadsverzorgende bedrijvigheid ook toe. Intensiveren van bestaande stedelijke werkgebieden en het stapelen en mixen van werken met andere functies, is nodig om in de behoefte aan ruimte voor werken te kunnen voorzien. Dat kan alleen als de markt voor bedrijfsruimte, die tot nog toe vaak zaak is van de ondernemers zelf, verder professionaliseert. In ontwikkeling, exploitatie en beheer.

Voor het borgen van voldoende en kwalitatief goede bedrijfsruimte in steden is het nodig dat markt en overheid samen aan de slag gaan om zowel bestaande bedrijventerrein naar een hoger plan te tillen te streven naar een goede invulling van transformatie en gemengde gebieden. In deze gezamenlijke sessie van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, SKBN en vakblad BT, staan de volgende vragen centraal:

  • Hoe ziet de markt voor stedelijke bedrijfsruimte eruit en hoe definiëren steden de opgave ten aanzien van stedelijke bedrijfsruimte zelf?
  • Wat is er nodig om professionele vastgoedontwikkelaars- en beleggers te activeren in de groeiende markt voor bedrijfsruimte te investeren? Wat doet de markt zelf al?
  • In hoeverre zijn de verschillende belangen en doelstellingen van overheid en markt op één lijn te brengen?

 

PROGRAMMA

12.00 uur
Welkom en inleiding door moderator (Jan Jager, vakblad BT)

12.05 uur
Casus Gemeente Den Haag (ZKD / Mercuriuskwartier)

12.15 uur
Casus Gemeente Rotterdam (M4H)

12.25 uur
De markt in beeld
Sven Bertens, JLL

12.35 uur
Paneldiscussie – Onder welke voorwaarden zijn vastgoedpartijen/beleggers bereid om in binnenstedelijke bedrijventerreinen en/of verzamelgebouwen te stappen?
- Hoe kijken vastgoedpartijen naar betaalbaarheid van bedrijfsruimten. Blijft er ruimte voor starters, ruimte-extensieve bedrijvigheid (bv. circualiar) en stadslogistiek?
Sven Bertens – JLL
Bert Hesselink
– CTP 
Marjolein Steinebach - MRDH 
Amvest, o.a. Hamerkwartier (uitgenodigd)
Urban Industrial (uitgenodigd)