Podcast met publiek: Het woonexperiment Almere

Datum: 29-09-2022
Tijd: 19:30
Locatie: Kunstlinie, Almere

In de komende decennia moeten minstens 60.000 woningen in Almere worden bijgebouwd. Daarbij is veel ruimte voor vernieuwende ideeën. Almere is immers de stad van het woonexperiment. Het Woningbouwatelier Almere is één van de drijvende krachten achter die nieuwe ideeën. Het atelier zoekt antwoorden voor actuele stedelijke vraagstukken. Vraagstukken over wonen, maar ook over bijvoorbeeld duurzaamheid, sociale cohesie, vergijzing en zorg. Het anders inrichten van het bouwproces staat daarbij centraal.

Nu het atelier en aantal jaar bezig is en de eerste resultaten opleverde, is het tijd voor de vervolgstap. Hoe gaan de bevindingen uit de experimenten de toekomstige woningbouw in Almere blijvend en op grote schaal beïnvloeden? Waar liggen mogelijkheden om de kleinschalige experimenten op te schalen? En niet onbelangrijk: voor grote groepen Almeerders toegankelijk maken? 

Over die vragen neemt Polderblik op 29 september een podcast op. Met publiek, live, dus je kunt er bij zijn. In Kunstlinie Almere, hartje van de stad. De podcastreeks is gekoppeld aan de tentoonstelling Maak Stad Almere.

Aan tafel zitten:
Tineke Lupi – Programmamanager Vernieuwend Wonen bij Woningbouwatelier Almere
Evert-Jan Velzing – Lector Urban Innovation bij Hogeschool Windesheim in Almere    

Je kunt je hier gratis aanmelden voor de bijeenkomst