Webinar 'Grondbeleid voor RES-strategieën'

Datum: 01-06-2023
Tijd: 10.00-11.30
Locatie: Online

Graag nodigen we je uit voor een online kennissessie op donderdag 1 juni over de Handreiking Grondbeleid (Uitvoeringsstrategieën Regionale Energiestrategieën) die onlangs is verschenen. Deze kennissessie is nadrukkelijk bedoeld om een brug te slaan tussen ruimtelijke en duurzaamheidscollega’s.

U kunt uzelf hier direct aanmelden!

Uitvoering in de praktijk

Voor de energietransitie is grond nodig. Als regio moet je daar tijdig rekening mee houden. De handreiking geeft aan de hand van fictieve praktijkvoorbeelden inzicht in de keuzes voor regio’s bij de inzet van grondbeleidsinstrumenten. Zo moet onder andere worden geregeld dat grond ter beschikking komt voor projecten van duurzame energie. Daarnaast moet worden gekeken naar de kostenverdeling (wie gaat waaraan bijdragen).

Tijdens de kennissessie lichten Niek van der Heiden van het Ministerie van BZK, Maarten Engelberts van NP RES en Arjan Raatgever van TwynstraGudde de hoofdlijnen van de handreiking toe. Je krijgt inzicht in een model om tot effectieve ruimtelijke uitvoeringsstrategieën voor duurzame energieprojecten te komen. Aan de hand van een aantal casussen wordt vervolgens verduidelijkt hoe uitvoeringsstrategieën in de praktijk tot stand komen.

De handreiking helpt ook om samenwerking in de regio te bevorderen tussen RES-medewerkers, mensen die zich bezighouden met ruimtelijke ordening en grondzaken, en netbeheerders. 

Meer informatie over de handreiking vind je op de website van NP RES. U kunt zichzelf hier aanmelden.