Nationale Groendag 2024

Datum: 10-10-2024
Tijd: 10.00-16.00
Locatie: Eindhoven

“Groen, dé basis voor een gezonde stad.”

Dat is het thema van de Nationale Groendag die op donderdag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, wordt gehouden in Eindhoven. Er is voor dit thema gekozen omdat groen in de stedelijke omgeving een belangrijke rol speelt voor gezondheid en welzijn van bewoners.

Het centrale thema sluit aan bij de Omgevingswet waar gezondheid een prominente plek in heeft gekregen. Ook de participatieve aanpak (burgers, maatschappelijke organisaties, overheden) is een belangrijke pijler van de Omgevingswet. De organisatie vliegt het centrale thema vanuit gezondheid aan om daarmee de verbreding te zoeken in de andere domeinen. Vergroenen doen we niet alleen omdat het goed is voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. Uit de vele onderzoeken weten we dat vergroenen ook goed is voor onze welzijn en onze gezondheid.

Op deze dag wordt niet zozeer gekeken naar de wetenschappelijke onderbouwingen voor groen en gezondheid, maar wordt ingegaan op de hoe-vraag:

 • Hoe richten we stad met groen zo in dat deze bijdraagt aan welzijn en gezondheid?
 • Hoe kunnen we het vergroeningsproces versnellen?
 • Hoe kunnen de private grondeigenaars worden betrokken bij de groene gezondheidsopgave?

MELD JE HIER DIRECT AAN

Voor wie?

De Nationale Groendag wordt georganiseerd door gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en Stichting Steenbreek. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals uit het sociale en gezondheidsdomein, stedenbouwkundigen, groenprofessionals, beleidsmakers en bestuurders (indien de aanmelder niet in dit profiel past, wordt hij of zij op de wachtlijst geplaatst). Op deze dag kunnen zij kennis en ervaringen uitwisselen en netwerken.

Dagvoorzitter Sophie Stravens praat onder anderen met wethouder Rik Thijs van de gemeente Eindhoven over ambitie en uitvoering op het gebied van vergroening voor de leefbaarheid, gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Sprekers

Tijdens de Nationale Groendag belichten gerenommeerde sprekers diverse onderwerpen.

 • Rik Thijs, wethouder gemeente Eindhoven
 • Machteld Huber, voormalig huisarts en onderzoeker en grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, legt hierbij ook een relatie met privaat gebied, een groene tuin, speelplekken en werkruimte.
 • Wim Voogt, partner bij OKRA. OKRA is een interdisciplinair bureau op het gebied van landschapsarchitectuur, internationaal werkend vanuit Utrecht. Samen ontwerpen en realiseren zij gezonde steden.
 • Peter Glas, voormalig deltacommissaris

Steenbreektrofee

Op deze dag wordt ook de jaarlijkse Steenbreektrofee uitgereikt; deze prijs is voor inspirerende groenprojecten die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit, klimaatbestendigheid en kwaliteit van de leefomgeving. Juryvoorzitter Margot Ribberink reikt de prijzen uit in twee categorieën: maatschappelijke initiatieven en professionals.

Deelsessies en excursies

Het middagprogramma bestaat uit deelsessies waarbij vooral de interactie met de deelnemers belangrijk is. De onderwerpen zijn dit jaar:

 • Hittestress op groenarme plekken, door Madeleen Helmer van Klimaatverbond Nederland
 • Helend Landschap van de Groene GGZ, door Rob Wolters en Paul van der Velden van Nature for Health
 • Water doet leven (gezonde bodem), door Joost Verhagen van Cobra Groeninzicht
 • Vergroenen en energietransitie, door Martijn Kramer van Platform 31
 • Onderwerp volgt
 • Onderwerp volgt

Verder zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan een twee excursie. Nadere informatie volgt.

Aanmelden

 • De Nationale Groendag wordt gehouden in vergadercentrum Aristo in Eindhoven.
 • Het programma begint om 10.00 uur en duurt tot 16.15 uur. Na afloop is er gelegenheid voor napraten.
 • Het programma van de Nationale Groendag wordt in de komende tijd verder aangevuld. De meest actuele versie is op deze site te vinden.

 

BEN JE ER OOK BIJ OP 10 OKTOBER?

Gemeente Eindhoven, waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant en Stichting Steenbreek houden op 10 oktober de Nationale Groendag 2024 bij Aristo in Eindhoven. Het thema van de dag is Groen, dé basis voor een gezonde stad’.

Aan het programma wordt momenteel gewerkt!

MELD JE HIER DIRECT AAN