Webinars tijdens de Nationale Groenweek

Datum: 2020-10-12
Tijd: Diverse data en tijdstippen
Locatie: Digitaal

De Nationale Groendag wordt elk jaar georganiseerd door Stichting Steenbreek, dit jaar in samenwerking met gemeente Oss, provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas. De dag is bestemd voor professionals die werkzaam zijn in de publieke en private ruimte, met als doel kennis uit wisselen en netwerken. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om deze conferentie te houden. Daarom is gekozen voor een Groenweek met dagelijks via internet talkshows (van 10.30 tot 11.30 uur) over actuele onderwerpen als klimaatadaptatie, biodiversiteit, participatie en sociale cohesie.

Het programma ziet er als volgt uit:

Maandag 12 oktober: Johan van der Schoot (wethouder gemeente Oss) over het vergroten van de leefbaarheid in de stad met meer groen; Elies Lemkes-Straver (gedeputeerde provincie Noord-Brabant) over het succes van het Schoolplein van de Toekomst en Jan van Vucht uit Geffen over actieve betrokkenheid van burgers bij het vergroenen.

Dinsdag 13 oktober: Marlies Kampschreur (Vital Zone Instituut/waterschap Aa en Maas) over de gedeelde verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en overheden voor gezondheid en duurzaamheid;

Woensdag 14 oktober: Rini Biemans (‘stadsdokter’ Rotterdam) over groenonderhoud dat meer als natuurbeheer gezien moet worden;

Donderdag 15 oktober: Peter Glas (deltacommissaris) over het samen werken aan klimaatadaptatie;

Vrijdag 16 oktober: Rob Bogaarts (directeur BrabantWonen) over de verantwoordelijkheid van woningcorporaties om een bijdrage te leveren aan biodiversiteit en klimaatadaptatie en Wout Veldstra (voorzitter Stichting Steenbreek) over 5 jaar Steenbreek en een terugblik op de week.

Het volledige programma van de Nationale Groenweek is te vinden op de site www.nationalegroendag.nl/. Belangstellenden voor de Talkshows Nationale Groenweek kunnen zich ook via die site aanmelden.

Stichting Steenbreek
Stichting Steenbreek wil door middel van acties de leefomgeving vergroenen. Onder de naam Operatie Steenbreek worden met de circa 140 gemeenten, 6 provincies, 4 waterschappen en een woningcorporatie die zich hebben aangesloten, acties opgezet om samen met inwoners en bedrijven te vergroenen, zoals ‘Tegel eruit, plant erin’, korting bij de aanschaf van regentonnen en het vergroenen van een straat samen met de buurtbewoners.

Op de foto: uitreiking van de Steenbreektrofee tijdens de Nationale Groendag 2019.