Webinar ‘Zo maak je middenhuurambities haalbaar’

Datum: 14-12-2023
Tijd: 11.00 - 12.00 uur
Locatie: Online


In vrijwel alle stedelijke regio’s bestaat een grote vraag naar middenhuurwoningen. 

Als corporaties het al willen aanbieden, blijkt het voor hen vaak lastig middenhuur te realiseren omdat dekking vanuit het WSW ontbreekt sinds middenhuur als niet-DAEB wordt aangemerkt.

Door toegenomen kapitaallasten en huurprijsberkingen haken inmiddels ook institutionele beleggers af.

Voor gemeente is het aanbieden van middenhuurwoningen al helemaal niet aan de orde. Maar gemeenten kunnen wel helpen, al dan niet door zelf te investeren. Hier zijn wel strenge restricties aan gebonden.

Webinar
Tijdens het webinar ‘Zo maak je middenhuurambities haalbaar’ dat Stadszaken en TwynstraGudde op donderdag 14 december organiseren, leert u aan de hand van praktijkcases hoe je als gemeente, corporatie en institutionele verhuurder grip krijgt op middenhuurambities.

KLIK HIER OM JE GELIJK AAN TE MELDEN

Zo participeert de gemeente Rijswijk in het door Vastgoed Syndicering Nederland (VSN) opgerichte Woonfonds RijswijkBuiten. Het instappen van de gemeente was een voorwaarde die de bank stelde aan financiering. Het fonds, dat een marktconform rendement maakt, realiseerde een complex met 100 middenhuurwoningen, tegen middenhuurprijzen. 

In Stadsregio Parkstad Limburg laten beleggers het grotendeels afweten. Wonen Limburg heeft een BV opgezet die middenhuurwoningen realiseert. Stijgende kapitaallasten zetten de haalbaarheid echter onder druk. Andere corporaties beginnen meer interesse te tonen, maar financiering blijft een bottleneck. Kan een nieuw garantiefonds soelaas bieden?

In Utrecht is genoeg interesse vanuit de markt om middenhuurwoningen te realiseren. Maar hoge grondprijzen zetten middenhuurprijzen onder druk. De gemeente Utrecht legde Achmea Real Estate (ARE) bij de bouw van middenhuurwoningen in Cartesius een huurbeperking op voor 25 jaar. De belegger-verhuurder heeft een weg gevonden om hier toch mee om te gaan, met medewerking van de gemeente.

U leert:
>>Hoe je zowel als gemeente, corporatie en vastgoedbelegger de lead kunt pakken bij het realiseren van middenhuur;
>>Welke instrumenten je als kunt inzetten om middenhuurambities haalbaar te maken, bijvoorbeeld ten aanzien van betaalbaarheid, en dit ook voor de langer termijn kunt borgen; 
>>Welke ander geschut je kunt inzetten om middenhuurambities haalbaar te maken, bijvoorbeeld door te werken met garanties.

PROGRAMMA

11.00 uur
Welkom door Jan Jager, hoofdredacteur Stadszaken

11.10 uur
Casus 1: Zelf investeren – Rijswijk Buiten
Robert Siersma, senior adviseur ruimte, wonen & economie, Twynstra Gudde

11.25 uur
Casus 2: Corporatie – Parkstad Limburg
Nenad Bogdanovic, strategisch adviseur/portefeuillemanager, Woningstichting HEEMwonen

11.40
Casus 3: Belegger – Cartesius Utrecht
Barbara-Sophie Greeven, hoofd acquisitie regio Midden en Noord-Nederland, Achmea Real Estate (ARE)

11:55 uur
Vraag en antwoord 

12.00 uur
Einde


FACTS & FIGURES

Datum: donderdag 14 december, 11.00 uur – 12.00 uur
Locatie: het is een online bijeenkomst
Voor wie: overheid (gemeente, provincie, rijk), corporaties, beleggers, vastgoedontwikkelaars, ondernemers en iedereen die zich met middenhuur bezighoudt; 
Kosten: de bijeenkomst is gratis
Aanmelden: https://kennislab.typeform.com/to/wqNJmuDa